INSTALATORZY I DYSTRYBUTORZY

Instalatorzy i firmy zajmujące się montażem lub dystrybucją produktów firmy PRO-VENT mogą bez ubiegania się o zgodę i informowania, korzystać ze wszystkich materiałów zawartych w serwisach internetowych firmy PRO-VENT. Swobodnie mogą pobierać pliki CAD, karty techniczne, cenniki itp. w celach projektowych, reklamowych oraz do powielania ich, we wszelki możliwy sposób.

Od dnia 3 listopada 2011 roku wykorzystanie treści z witryny www.pro-vent.pl, www.wymiennikgruntowy.pl, jeśli publikacja jest w Internecie, wymaga umieszczenia widocznego i wyraźnego oznaczenia źródła, np.: „Źródło – www.pro-vent.pl” lub innego równoważnego. Wymagamy także umieszczenia aktywnego linka do strony, z której treść została pobrana.

WYKORZYSTANIE INFORMACYJNE

Jakiekolwiek powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na stronach internetowych należących do firmy PRO-VENT materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.

Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie należą firmy PRO-VENT jest przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: „Źródło – www.pro-vent.pl” lub innym równoważnym, a jeśli publikacja jest w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony, z której treść została pobrana.

PRAWA AUTORSKIE

Treść serwisów internetowych należących do firmy PRO-VENT wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.