Aby ograniczyć hałas emitowany przez centralę należy:

  • dobrać odpowiednią średnicę kanałów tak, aby prędkość przepływu powietrza nie przekraczała 3-4 m/s.
  • w projekcie zadbać o małe opory przepływu (hałas od wentylatorów  pracujących na dużych sprężach może być kilkukrotnie większy).
  • instalację wykonać z kanałów wygłuszonych akustycznie.
  • zachować minimalną odległość 3-4 m pomiędzy anemostatem (wywiew, nawiew).
  • zmniejszyć ciśnienie statyczne na anemostatach (zazwyczaj na anemostatach najbliżej centrali) za pomocą przepustnic dławiących. Należy je montować w odległości minimum 2 m przed anemostatem, co ograniczy „szumienie”.
  • unikać montowania rekuperatora oraz wyrzutni ściennej w pobliżu sypialni (nocą nawet niewielki szum powietrza może powodować dyskomfort).
  • jeśli to konieczne, zastosować tłumik na nawiewie.