Logotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl
Zapisz się do newslettera!
Bądź na bieżąco w swojej branży.
Rekuperatory, rekuperacja Gdańsk Katowice Kraków Lublin Olsztyn Opole Szczecin Warszawa Wrocław Łódź Białystok Bydgoszcz

Ciepło z kominka

Ogrzewanie kominkowe - współpraca z rekuperatorem

Kominek

Rozwiązaniem najlepszym pod względem sterowalności jest niezależny od wentylacji układ kanałów rozprowadzających powietrze kominkowe. Ilości powietrza, średnice kanałów, usytuowanie nawiewników i wywiewników oraz końcową regulację ustala się dla poszczególnych pomieszczeń niezależnie od wymogów wentylacji. Jest to jednak rozwiązanie niezbyt często stosowane.

Ciepło z kominka można skutecznie doprowadzić kanałami wentylacji nawiewno-wywiewnej do wszystkich wentylowanych pomieszczeń. Sposób ten jest dopuszczalny w sytuacji, gdy kominek pełni funkcję wspomagania podstawowego układu grzewczego.

Należy zastosować dodatkowy wentylator kominkowy o odpowiednio dużej wydajności (najlepiej regulowanej) np. 500 m3 przy 150 Pa. Wentylator ten wprowadza do obiegu świeżego powietrza dodatkowe powietrze recyrkulacyjne z przestrzeni grzewczej kominka.

Większa wydajność wentylatora zapewnia lepsze rozprowadzenie ciepła wyrównując temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

  1. Wentylator i centrala wentylacyjna powinny być zaopatrzone w przepustnice zwrotne uniemożliwiające cofanie się powietrza do rekuperatora lub kominka.
  2. Średnice kanałów nawiewnych powinny być przeliczone dla łącznego przepływu z rekuperatora plus z kominka.
  3. Zamiast nawiewnych korzystniej użyć anemostatów wywiewnych (struga ciepłego powietrza jest wówczas kierowana w dół).
  4. Dodatkową korzyść da umieszczenie nawiewników w pobliżu zaworów termostatycznych grzejników c.o. (włączenie ciepłego nadmuchu z kominka szybko wyłączy grzejnik).
  5. Ponieważ ilość powietrza wentylacyjnego i kominkowego może być znaczna należy zapewnić swobodny przepływ poprzez otwarcie drzwi lub zastosowanie odpowiednio dużych kratek wentylacyjnych.
  6. Ponieważ nadmuchowe ogrzewanie kominkowe ma charakter recyrkulacyjny następuje mieszanie się powietrza pochodzącego z wszystkich ogrzewanych pokoi, holu i pomieszczenia z kominkiem.

UWAGA !

Rekuperator musi być włączony jeśli ogrzewanie kominkiem pracuje. W przeciwnym przypadku gorące powietrze cofa się do centrali i może spowodować jej uszkodzenie.
Moce wentylatorów "w kominku" i centrali wentylacyjnej powinny być zbliżone, aby układ pracował bez zakłóceń

Jeśli kominek z systemem rozprowadzającym ma pracować jako podstawowy układ grzewczy domu, rozsądnym jest zlecić projekt i wykonanie firmie profesjonalnie zajmującej się ogrzewaniem nadmuchowym.

Schemat współpracy wentylacji z rekuperatorem i ogrzewaniem z kominka

Powietrze do spalania

Zbyt mała ilość powietrza do spalania to najczęstszy powód złego funkcjonowania kominków. Kominki z wkładami zużywają do spalania od 6 do 8 m3 powietrza na godzinę, a kominki otwarte nawet od 200 do 1000 m3.

Jeśli w domu są nieszczelne okna i drzwi, to powietrze zasysane przez kominek może się dostać tymi właśnie nieszczelnościami. W domach ze szczelnymi oknami jednym ze sposobów na dostarczenie wystarczającej ilości powietrza do spalania można wykonać specjalnym kanałem, którym powietrze będzie doprowadzane do kominka bezpośrednio z zewnątrz budynku. Systemy wentylacji grawitacyjnej, jeśli brak takiego kanału, mogą nie działać poprawnie, na przykład zasysając powietrze z kanałów wentylacyjnych.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna powinna być tak zbilansowana, by zapewnić więcej powietrza nawiewanego niż wyciąganego.

Tym, którzy chcieliby ogrzewać tradycyjny dom kominkiem polecamy artykuł z miesięcznika "Świat Kominków" - Kominek czy kocioł (PDF 374 KB)Pytania i odpowiedziLogotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl

^ Do góry