Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Podłączanie kanałów wentylacyjnych do rekuperatora

Jedną z istotnych czynności podczas montażu jest podłączanie kanałów wentylacyjnych do rekuperatora. Należy tutaj zwrócić uwagę z jednej strony na solidność podłączenia kanałów, ale także na umożliwienie przyszłej obsługi serwisowej rekuperatora. Nie stosowanie się do zasad zalecanych przez producenta może powodować niepotrzebne opory na instalacji. Może to przełożyć się na wyższe zużycie energii oraz niepotrzebny hałas.

 

DOSTĘP DO REKUPERATORA OD STRONY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

W celach serwisowych niezbędny jest dostęp do centrali wentylacyjnej od strony kanałów wentylacyjnych. Z  tego powodu podłączanie kanałów wentylacyjnych sztywnych do rekuperatora należy wykonać poprzez elastyczne łączniki. Warunek ten dotyczy również wszystkich urządzeń dodatkowych montowanych na instalacji (np. przepustnice, nagrzewnice oraz filtry kanałowe). W przeciwnym razie, stosowanie sztywnych łączników może uniemożliwić ich demontaż w razie potrzeby. Obsługa serwisowa może okazać się przez to niemożliwa.

SOLIDNOŚĆ PODŁĄCZENIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Montażu kanałów na króćcach (miejsca łączenia kanału z centralą) należy dokonać w sposób solidny i pewny. Dodatkowo należy zabezpieczyć je przed przypadkowym zsunięciem lub uszkodzeniem pod wpływem wibracji. Odcinki kanałów króćców centrali należy również podwiesić w celu zmniejszenia naprężeń powstających na króćcach.

MINIMALIZACJA SPADKU SPRAWNOŚCI

Aby zminimalizować spadek sprawności wynikający z przepływu turbulentnego, należy na wylotach centrali:

  • zainstalować odcinki proste kanału, zwracając uwagę na:
    • odległość zgięcia kanału od centrali co najmniej 1-krotnej średnicy kanału od strony wlotów (do czerpni, wywiew) i 3-krotnej od strony wylotów (nawiew, do wyrzutni),
    • wykonywać instalacje niskosprężne z kanałów izolowanych o odpowiedniej średnicy dostosowanej do wymaganego wydatku powietrza.
podłączanie kanałów wentylacyjnych do rekuperatora odległości montażu kolan od centrali wentylacyjnej

MINIMALIZACJA HAŁASU

W kwestii minimalizacji hałasu należy przede wszystkim zwrócić uwagę na opory powietrza przepływające przez kanały wentylacyjne. Niepotrzebny opór może przykładowo powstawać jeśli zgięcia (kolana) kanałów są montowane zbyt blisko rekuperatora. Podobnie należy uważać na niepotrzebne redukcje kanałów, które również powodują dodatkowe opory powietrza.

Ze względu na możliwy hałas, centralę należy montować możliwie najdalej od sypialni i pomieszczeń tzw. „cichych” (pokoi).

Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych