Z początkiem roku wprowadzono nową, trzecią część programu „Czyste Powietrze” 2022, a także zmodyfikowano niektóre zapisy we wcześniejszych częściach programu. Nowe zasady obowiązują od 25 stycznia.

rusza-nowa-czesc-programu-czyste-powietrze-2022
Źródło: NFOŚiGW

TRZECIA CZĘŚĆ PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 2022

Trzecia część programu przewidziana jest dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. Przewidziano nawet 69 tys. złotych maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć obejmujących demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe.

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

  • 900 złotych w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1260 złotych w gospodarstwie jednoosobowym

Alternatywą do dochodowego kryterium jest również ustalone i potwierdzone prawo do otrzymywania zasiłków. Są to między innymi zasiłek stały, okresowy, rodzinny lub specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. Dofinansowania z trzeciej części programu nie są dostępne w ścieżce bankowej. Czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

CO W PROGRAMIE DLA WENTYLACJI

W programie Czyste Powietrze 2022 przewidziano również wsparcie na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Maksymalna kwota dotacji w tym przypadku wynosi 30 tys. złotych. Poza wentylacją o dotację można się również starać na zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/ bram garażowych. Oraz na wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu. Znajdują się tutaj między innymi audyty energetyczne (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

wybrane-koszty-kwalifikowane-czyste-powietrze-2022
Źródło: NFOŚiGW
rekuperator-pro-vent-na-poddaszu-uzytkowym
Centrala wentylacyjna (rekuperator) PRO-VENT MISTRAL SMART zamontowana na poddaszu.

ZMIANY W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Najważniejsze ze zmian, które obowiązują od 25 stycznia 2022 to między innymi umożliwienie finansowania gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi. Czyli takimi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Kolejną ze zmian jest możliwość dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika  z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Więcej informacji o Programie “Czyste Powietrze” 2022 znajduje się na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/