Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy iż:

  1. Administratorem Pana/-i danych będzie firma Pro-Vent Systemy Wentylacyjne Krzysztof Ćwik z siedzibą w Dąbrówce Górnej, ul. Posiłkowa 4A, 47-300 Krapkowice.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod
  3. Pana/-i dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przygotowania oferty wykonania instalacji wentylacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b).
  4. Odbiorcą Pana/-i danych osobowych będą firmy instalacyjne współpracujące
    z Pro-Vent.
  5. Pana/-i dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do obsługi zapytania.
  6. Posiada Pan/-i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Ma Pan/-i prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/-i, iż przetwarzania Pana/-i danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest warunkiem obsługi zapytania na przygotowanie oferty wykonania instalacji wentylacyjnej.