Filtr elektro-jonizacyjny PRO-VENT CLEAN R powstał początkowo jako odpowiedź na bardzo złą jakość powietrza w Polsce, jako oczyszczacz antysmogowy. Jako producenci, znając jego innowacyjną technologię działania i niezwykle wysoką skuteczność, w dobie pandemii postanowiliśmy również oficjalnie sprawdzić jak radzi on sobie z koronawirusem.

Oczyszczacz powietrza PRO-VENT CLEAN R został wysłany w tym celu na badania mikrobiologii w niezależnym Instytucie we Wrocławiu. Badania te obejmowały między innymi sprawdzenie zdolności urządzenia PRO-VENT CLEAN R do eliminacji wirusów z grupy koronawirusów z powietrza. Innymi słowy, chcieliśmy sprawdzić, czy oczyszczacz działa dezaktywująco również na koronawirusa.

Wyniki okazały się ZNAKOMITE!

oczyszczacz-na-koronawirusy-clean-r-tarcza

OCZYSZCZACZ PRO-VENT CLEAN R W WALCE Z WIRUSAMI

Badania przeprowadzono kilkukrotnie, a każde dodatkowo w kilku powtórzeniach. Wyjaśnijmy więc, jak one wyglądały.

Ogólnie rzecz biorąc sprawdzano, jaki efekt wywoła dana próbka powietrza z urządzenia PRO-VENT CLEAN R na modelowe komórki. Generalnie, badanie wygląda w ten sposób, że obecność wirusa w próbce ocenia się sprawdzając żywotność komórek, na które działa.

Jeżeli w próbce jest wirus – komórki umierają. Jeżeli w próbce nie ma wirusa – z komórkami nic się nie dzieje i pozostają żywe.

Dezaktywowany wirus (np. z grupy koronawirusów) nie infekuje komórek pozostawiając nienaruszoną monowarstwę zdrowych komórek. Dezaktywowany wirus, czyli po prostu uszkodzony staje się niegroźny, nawet jeżeli znajdzie się w organizmie gospodarza.

W komorze przed oczyszczaczem PRO-VENT CLEAN R rozpylono aerozol zawierający cząstki badanego wirusa z grupy koronawirusów. Zaś po przejściu przez filtr elektrostatyczny (oczyszczacz) PRO-VENT CLEAN R zebrano próbkę powietrza i poddano badaniom.

Miło nam poinformować, że niezależne badania, przeprowadzone w zewnętrznym Instytucie we Wrocławiu potwierdziły całkowitą redukcję aktywnego koronawirusa z powietrza przez oczyszczacz PRO-VENT CLEAN R!

potwierdzona-skutecznosc-oczyszczacz-na-koronawirusa-clean-r

TECHNOLOGIA STOPFIELD® A ELIMINACJA WIRUSÓW

Oczyszczacz PRO-VENT CLEAN R to, inaczej mówiąc, filtr elektro-jonizacyjny, który montuje się na kanale wentylacyjnym lub do rekuperatora po stronie powietrza czystego (nawiewu). Stworzyliśmy go do niezwykle skutecznej filtracji (oczyszczania) powietrza napływającego do budynku z wszystkich cząstek stałych, bakterii, pyłków. Głównie z myślą o wszystkich, którym w sezonie grzewczym dokucza smog, a wiosną, latem czy jesienią – alergie wziewne.

Wszystkie przeprowadzane badania wewnętrzne potwierdzały aktywną filtrację przez niego wszystkich cząstek stałych, które byliśmy w stanie pomierzyć.
W ubiegłym roku, z powodu pandemii koronawirusa, wysłaliśmy oczyszczacz PRO-VENT CLEAN R do zewnętrznej jednostki badawczej w celu sprawdzenia zdolności urządzenia do eliminacji wirusów.

Stopfield

Zasada działania filtra elektro-jonizacyjnego

Zasada działania filtra elektro- jonizacyjnego PRO-VENT CLEAN R opiera się na wykorzystaniu procesu polegającego na separacji wszelkich zjonizowanych zanieczyszczeń pod wpływem silnego pola elektrostatycznego.  W wyniku wyładowań koronowych pojawiają się ładunki elektryczne, stanowiące mieszaninę cząstek zjonizowanych i niezjonizowanych, atomów w stanie podstawowym i wzbudzonych, wolnych rodników tlenu i azotu, ozonu oraz elektronów i promieniowania UV.

CleanR-rekuperator-MISTRAL-tarcza_antysmogowa
Rekuperator MISTRAL PRO 450 z oczyszczaczem CLEAN R.

Jony dodatnie (H+) i jony ujemne (O) generowane przez wyładowania koronowe mają tę właściwość, że tworzą skupiska wokół mikrocząsteczek. Otaczają one szkodliwe substancje, jak na przykład unoszące się w powietrzu grzyby, wirusy, bakterie czy alergeny roztoczy. W wyniku reakcji chemicznej jonów wodoru i tlenu tworzy się reaktywna grupa OH zwana rodnikami hydroksylowymi. Rodnik hydroksylowy jest niestabilną i silnie aktywną substancją. Aby się ustabilizować pozbawia (kradnie) wodór (H) wszelkich napotkanych szkodliwych cząstek (np. wirusów) przepływających przez oczyszczacz. W ten sposób patogeny (np. wirusy) są dezaktywowane (uszkadzane). Stają się one niegroźne nawet jeżeli znajdą się w organizmie gospodarza. W wyniku dezaktywacji patogenów tworzy się para wodna (H2O), która jest zawracana do powietrza.

Inactivation-mechanism
Schemat procesu dezaktywacji (uszkodzenia) wirusa na przykładzie wirusa z grupy korona.


jony dodatnie-ujemne-ramka

wykres-stopfield-skutecznosc-filtracji-wirusy

Oczyszczacz PRO-VENT CLEAN R usuwa z powietrza wszelkie zanieczyszczenia, skuteczniej niż dostępne filtry mechaniczne, nawet ULPA czy HEPA! Dezaktywuje wirusy, usuwa bakterie, pył zawieszony (PM1, PM2.5, PM10), zarodniki pleśni, pyłki. Co więcej, redukuje szkodliwe gazy smogowe oraz zmniejsza uciążliwe zapachy.

Jak oczyszczacz PRO-VENT CLEAN R działa na koronawirusa?

Chcieliśmy jeszcze dokładniej pokazać Państwu jak skuteczny jest oczyszczacz PRO-VENT CLEAN R na koronawirusa. Wspomnieliśmy wyżej, że przeprowadzone badania wyglądały w ten sposób, że obecność wirusa w próbce ocenia się sprawdzając żywotność komórek, na które działa.

Czyli, jeżeli wirus jest aktywny – zabija komórki. Jeżeli wirus jest dezaktywowany (nieszkodliwy), wówczas komórki pozostają żywe.

Na zdjęciu poniżej widać, jak wyglądają żywe, zdrowe komórki.

badanie-zywe-komorki-zdjecie
Monowarstwa zdrowych komórek.

Dla porównania, tak wyglądają martwe komórki, zainfekowane wirusem.

badanie-martwe-komorki-zdjecie
Martwe, obkurczone komórki.

Badania wykazały, że warstwa komórek modelowych wystawiona na działanie powietrza za oczyszczaczem PRO-VENT CLEAN R wygląda jak na zdjęciu poniżej. Zachowana monowarstwa zdrowych, żywych komórek świadczy o dezaktywacji wirusa w czasie dosłownie chwili. Wtedy gdy powietrze zawierające koronawirusa przepływało przez urządzenie PRO-VENT CLEAN R!!!

badanie-komora-pro-vent-clean-r-zdjecie
Komora za oczyszczaczem PRO-VENT CLEAN R. Widoczna jest monowarstwa zdrowych, żywych komórek.

To jeszcze nie koniec dobrych wiadomości!

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA OCZYSZCZACZA PRO-VENT CLEAN R

Ważnym aspektem w kontekście pracy wszelkiego typu oczyszczaczy powietrza pozostaje sprawa bezpiecznej wymiany wkładu filtra. Oczyszczacze powietrza zatrzymują, więcej lub mniej, zanieczyszczeń w swoim wnętrzu.
Specjaliści wiedzą, że skuteczność oczyszczania powietrza to jedno, bardzo ważna jest również czystość i bezpieczeństwo wewnątrz urządzenia.

clean-r-mistral-razem-oczyszczacz
Rekuperator MISTRAL PRO z elektrofiltrem CLEAN R zamontowanym na kanale nawiewnym.

Każdy bowiem może sobie łatwo wyobrazić sytuację, w której zatrzymane patogeny np. na filtrze włókninowym mogą, pod wpływem ciągłego ruchu powietrza, zostać porwane i trafić do pomieszczenia. Z tego względu wielu producentów decyduje się na doposażenie oczyszczaczy w dodatkowe urządzenia. Najczęściej są to lampy UV-C, które cyklicznie uruchamiane mają zabić bakterie i grzyby oraz dezaktywować wirusy zatrzymane na filtrze mechanicznym. Żywotność lamp UV jest ograniczona. Skuteczność może spadać gdy zawieszone w powietrzu krople zawierające wirusy w pewnym stopniu absorbują promieniowanie.

Elektro-jonizacyjnego oczyszczacza powietrza PRO-VENT CLEAN R nie wyposażylismy w lampy UV-C. Jego wszechstronne skuteczne działanie opiera się na nowatorskiej i opatentowanej technologii pola siłowego Stopfield®. Przeprowadzone w Instytucie we Wrocławiu badania wykazały, że zanieczyszczenia zatrzymane na wkładzie filtra, mówimy na niego separator, są biologicznie nieczynne. To znaczy, że badane koronawirusy zostały dezaktywowane w samym separatorze i nie stanowią zagrożenia. W związku z powyższym po pierwsze, nie ma ryzyka porywania aktywnych biologicznie patogenów z powrotem do powietrza. Po drugie, wymiana separatora jest bezpieczna dla użytkownika ponieważ separator nie zawiera czynnych wirusów.

separator-wolny-od-wirusow-pro-vent

W związku z powyższym sprawdźmy, jak wygląda zdjęcie komórek modelowych po dodaniu zawiesiny wirusa zebranej z separatora.

badanie-separator-pro-vent-clean-r-zdjecie
Wkład filtra – separator. Widoczna jest monowarstwa zdrowych, żywych komórek.

Widoczna monowarstwa żywych komórek stanowi bardzo dobrą wiadomość informującą, że separator oczyszczacza powietrza PRO-VENT CLEAN R jest wolny od aktywnych koronawirusów. Czyli, że jest bezpieczny podczas użytkowania oraz serwisu.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z ELEKTRO- JONIZACYJNEGO OCZYSZCZACZA NA KORONAWIRUSA?

dlaczego-warto-kupic-oczyszczacz-clean-r-pro-vent