Sprawny odpływ skroplin z rekuperatora to oczywiście kwestia, o której nie można zapomnieć podczas montażu urządzenia. Niewłaściwie działający odpływ skroplin może powodować zacieki, a także problemy z wilgocią.

SKĄD SIĘ BIORĄ SKROPLINY W REKUPERATORZE

Wydzielanie się skroplin (wody) w rekuperatorze jest oczywiście naturalnym procesem wynikającym ze znacznych różnic temperatur w czasie pracy centrali. Ściśle mówiąc proces zachodzi w samym wymienniku ciepła, gdzie bardziej wilgotne ciepłe powietrze ma pośredni kontakt z powietrzem chłodniejszym. Same strumienie powietrza nie mieszają się, natomiast dochodzi między nimi do kontaktu temperaturowego. W wyniku tego procesu dochodzi do schłodzenia ciepłego powietrza i wykroplenia części zawartej w nim wilgoci. W centrali MISTRAL, skropliny gromadzą się w jej komorze centrali i dalej poprzez przeznaczony do tego otwór wypływają na zewnątrz urządzenia.

JAK ZAPEWNIĆ SPRAWNY ODPŁYW SKROPLIN Z REKUPERATORA?

Aby odpływ skroplin z rekuperatora przebiegał bez zarzutu, urządzenie należy przede wszystkim posadowić na wypoziomowanym, stabilnym podwyższeniu. Sprawne odprowadzenie kondensatu wymaga więc pochylenia samego urządzenia w kierunku odpływu skroplin (ok. 2-5%). Zależnie od rodzaju rekuperatora PRO-VENT, odpływ skroplin umieszcza się z tyłu rekuperatora czy też w narożniku. W każdym przypadku firma dostarcza specjalne nóżki, które w ten sposób zapewnią już odpowiedni poziom pochylenia. W celu ochrony przed wibracjami nóżki wykonano z materiału wibroizolacyjnego.

pochylenie rekuperatora odprowadzenie skroplin

PROWADZENIE PRZEWODU ODPŁYWU SKROPLIN

Przewody odprowadzenia skroplin należy ułożyć ze spadkiem do wewnętrznych przewodów kanalizacji lub też na zewnątrz budynku. W przypadku układania przewodów w przestrzeni nieogrzewanej należy je zabezpieczyć otuliną cieplną oraz samoregulującym przewodem grzejnym.

Należy pamiętać, że na instalacji odpływu skroplin bezwzględnie musi być wykonany syfon. W czasie normalnej pracy syfon powinien być zalany wodą. Aby uniknąć ryzyka zaciągania powietrza przy małej ilości skroplin, zaleca się wykorzystać gotowy syfon kulowy firmy PRO-VENT. W ofercie dostępne są również podkłady tłumiące, które oprócz podwyższenia centrali zapewniają tłumienie drgań przenoszonych na podłoże.

PRZEGLĄD INSTALACJI (ODPŁYW SKROPLIN Z REKUPERATORA)

Zaleca się aby cyklicznie przeprowadzać kontrolę drożności instalacji odpływu skroplin. Najlepiej jest to robić raz w roku przed sezonem grzewczym. W przypadku rekuperatorów podwieszanych dobrze jest to zrobić dwa razy w roku, również np. w połowie sezonu grzewczego. Podczas przeglądu należy upewnić się, że pochylenie rekuperatora wciąż zapewnia sprawny odpływ skroplin. Dodatkowo warto sprawdzić drożność odprowadzenia poprzez wylanie wody w komorze centrali wentylacyjnej. Woda powinna sprawnie spłynąć otworem odpływowym. W razie konieczności należy zdemontować i przeczyścić instalację odpływu skroplin.