Zastosowanie rekuperatora w instalacji wentylacyjnej pozwala w efekcie na odzysk ciepła z powietrza usuwanego. Sprawdźmy jednak ile ciepła jesteśmy w stanie zaoszczędzić stosując wentylację mechaniczną opartą o rekuperator Mistral. Aby to zrobić zobaczmy najpierw jak kształtują się straty ciepła w przykładowym budynku. Prezentowane wyniki obliczeń wykonano w ramach audytu energetycznego dla domu wielorodzinnego, ale podobnie (procentowo) wyglądają one dla domku jednorodzinnego.

strzalki-cieplo-zimno-wymiana-cieplna-odzysk-ciepla

STRATY CIEPŁA W BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ

Pierwszy z wykresów przedstawia procentowy podział strat ciepła dla budynku przed termomodernizacją.

przed_termos

STRATY CIEPŁA W BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI

Natomiast drugi wykres to procentowy udział strat ciepła dla tego samego budynku po termomodernizacji. Akcje, jakie wykonano to przykładowo  ocieplenie ścian, wymiana okien, ocieplenie stropodachu i stropu piwnicy. W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną higrostetowaną.

po_termos

Jak widać na pokazanych wykresach w budynku przed termomodernizacją wszystkie straty ciepła były duże. Co do wentylacji, straty ciepła na wentylację stanowiły jedynie 35, 1% strat całkowitych. Natomiast termomodernizacja spowodowała, że budynek stał się szczelny i ciepły. W takim przypadku ciepło tracone w procesie wentylacji to już 57,1% strat całkowitych. Zatem czy nie warto zainwestować w jego oszczędzanie? Rekuperatory Mistral pozwalają na zredukowanie tych strat od 70% do 95%.

Czytaj również co to jest rekuperacja i rekuperator: TUTAJ

ODZYSK CIEPŁA – OSZCZĘDNOŚCI

Policzmy sobie szacunkowo ile właściwie potrzeba energii do grzania powietrza wentylacyjnego w domu o kubaturze np. 500 m3.
Przyjmijmy 0,5 wymiany na godzinę czyli 250 m3/h.
Ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego Q=0,34V*ΔT [W].
Przyjmijmy, że mieszkamy na wschodzie Polski i nasz sezon grzewczy zaczyna się we wrześniu. Obejmuje 5 dni, potem X, XI, XII, I, II, III, IV, i w maju też 5 dni grzania.
Opierając się na normie PN – B-02025 obliczamy ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego, toteż otrzymujemy wartość Q=7 828 kWh na cały sezon grzewczy.

Następnie, przeliczając to na nośniki energii otrzymamy:

Rodzaj ogrzewania domuSprawność systemu grzewczegoRealne zużycie ciepłaKoszty podgrzania powietrza wentylacyjnego
Olej opałowy0,833 816,96 MJ3 400 zł
Gaz ziemny0,930 998,88 MJ2 109 zł
Gaz propan-butan0,8532 407,92 MJ2 952 zł
Elektryczne128 180,8 MJ3 121,91 zł

Ilość energii elektrycznej jaką zużyje centrala wentylacyjna (do napędu wentylatorów) wyniesie średnio ok. 895 kWh, natomiast przeliczając to na pieniądze otrzymamy 358 zł. Musimy też sobie zdać sprawę, że część tej energii zostanie dodatkowo przekazana w formie ciepła do powietrza wentylacyjnego. Czyli realny koszt napędu wentylatorów centrali jest niższy.

Wydatki nie są małe, ale rekuperacja ciepła z wentylacji może je ograniczyć. Oszczędność ciepła może wynieść w efekcie od 70% do 95 % ilości jakie zużywa wentylacja. Odnosząc to do naszego przykładowego domu możemy zaoszczędzić w ten sposób od 1476 zł do 2966 zł rocznie. Dodatkowo możemy także poczynić oszczędności rezygnując w trakcie budowy z murowanych szybów i kominów wentylacyjnych. Okna nie muszą mieć mikrowentylacji, co więcej, nie wszystkie muszą być otwierane. Dodatkowo montowany kocioł może mieć mniejszą moc i możemy także zmniejszyć ilość grzejników. To dlatego że redukujemy straty ciepła.

ODZYSK CIEPŁA TO NIE WSZYSTKO

Przeliczając oszczędność na pieniądze widzimy konkret, ale zyskujemy coś jeszcze – lepsze zdrowie.
Chodzi o to, że nawiewamy do domu wciąż świeże powietrze, usuwamy zużyte a wraz z nim znaczną ilość alergenów, grzybów, roztoczy.
Przebywając w pomieszczeniach zamkniętych jesteśmy bowiem wciąż narażeni na kontakt z powietrzem o małej jonizacji ujemnej. Powietrze jest przesiąknięte „wyziewami” z tworzyw sztucznych, np. mebli, dywanów, detergentów itp. Dlatego zdając sobie z tego sprawę musimy szczególnie dbać o jego wymianę.
Czyste powietrze potrzebne jest nam jak czysta woda – w rzeczywistości nie da się bez niego żyć. Dlatego zadbajmy by w naszych domach go nie brakowało. Jak już wspomniano niejednokrotnie, we współczesnym budownictwie energooszczędnym nie da się stosować już wentylacji grawitacyjnej. To dlatego, że nie dostarczy ona już odpowiednich ilości świeżego powietrza.
Tylko nawiewno-wywiewna wentylacja mechaniczna i odzysk ciepła może wydajnie i oszczędnie zapewnić nam odpowiednie ilości świeżego, a także przefiltrowanego powietrza.

OSZCZĘDNOŚĆ CIEPŁA

Termomodernizacja domów powoduje, że właściwie niezbędne jest założenie wentylacji mechanicznej. W wielu przypadkach jako jedyna jest w stanie zapewnić wymianę powietrza w wymaganych ilościach.

Wydaje się to rzeczywiście niezbędne, skoro zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń szacuje się na 20-krotnie przewyższające zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego w miastach.

Współczesna cywilizacja i styl życia spowodowały, że 95% czasu spędzamy w pomieszczeniach. Toteż w interesie naszego zdrowia i dobrego samopoczucia jest zadbanie o dobrą jakość powietrza. Celem termomodernizacji zwykle jest oczywiście oszczędność energii zużywanej przez system grzewczy budynku. Mimo to, paradoksalnie coraz więcej energii zużywa się w innej formie. Mianowicie aby przywrócić powietrzu zadowalającą jakość, przez instalację klimatyzacji, pochłaniaczy zapachów, filtrów itp.

Zasadniczą poprawę jakości powietrza w termomodernizowanych obiektach możemy uzyskać jedynie przy jednoczesnym zastosowaniu wentylacji dającej wysoki odzysk ciepła. Dodatkowo uzyskujemy to niemal bez strat energetycznych.

Wentylacja z zastosowaniem wysokosprawnego (na poziomie 70% dla suchego powietrza ) rekuperatora pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów. Powoli również osiągnąć komfort przebywania w zmodernizowanych termicznie budynkach.

Poznaj również energooszczędny GWC PRO-VENT GEO: TUTAJ