01-starostwo-powiatowe-w-polkowicach
02-zaklad-produkcyjny
03-siedziba-pro-vent
04-rezydencja-opolskie
05-politechnika-w-bialymstoku
06-pasaz-handlowy-w-koninie
07-hala-sportowa-w-marcinowicach
08-hala-produkcyjna-pod-poznaniem
09-hala-sportowa-w-turku
10-zaklad-produkcyjny-w-bierawie
11-hala-sportowa-w-dobrej
12-zaklad-produkcyjny
13-umcs-w-lublinie
14-hala-sportowa-w-mirsku