1. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysłane  na podany w zamówieniu adres mailowy  „Potwierdzenie zamówienia” uwzględniające wartość zakupu wraz z transportem i termin realizacji wysyłki. 
  2. Brak zapłaty za złożone zamówienie w ciągu kolejnych 14 dni od daty zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją Klienta ze złożonego zamówienia.
  3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu rzeczy w terminie 14 dni od dnia następnego po dniu otrzymania towaru.
  4. Formularz zwrotu towaru dostępny jest na stronie : www.pro-vent.pl/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy
  5. Zwracając towar konsument zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki towaru do siedziby sprzedającego.
  6. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zabrudzenia czy tez uszkodzenia zakupionego towaru.
  7. Zakupiony  towar stanowi  element urządzeń sprzedawanych przez Producenta i może być używany tylko w tych urządzeniach. Stosowanie zakupionego towaru w innych zastosowaniach wyłącza możliwość  jego reklamowania.
  8. Stosowne  instrukcje postępowania z zakupionym towarem znajdują się w ogólnej instrukcji  obsługi wcześniej zakupionej centrali wentylacyjnej.