Najważniejsze wymagania dla wentylacji w budynkach mieszkalnych punktu widzenia projektantów wentylacji są zawarte w normie. W tym przypadku jest to norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania. W dniu 8 lutego 2000 uchwalono zmianę do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA DLA WENTYLACJI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WEDŁUG OBU NORM

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Zatem strumienie dla poniższych pomieszczeń powinny wynosić co najmniej:

 • kuchnia:
  • z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową – 70 m3/h,
  • z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, – 50m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób,
  • bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchnię elektryczną – 50 m3/h
 • łazienka ( z WC lub bez) – 50 m3/h.
 • wydzielone WC – 30 m3/h
 • pomocnicze pomieszczenie bezokienne – 15 m3/h
 • kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną – 70 m3/h
 • pokój mieszkalny oddzielony od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi. Również pokój znajdujący się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego – 30 m3/h
 • zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h
 • prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do pokoi, a także kuchni z oknem zewnętrznym. Z drugiej strony powinna zapewniać usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba). Także z pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.