REKUPERACJA + KLIMATYZACJA – JAK POŁĄCZYĆ?

Same klimatyzatory co prawda zapewnią chłód w domu, ale nie zapewnią świeżego powietrza. Jeśli chcemy się cieszyć jednym i drugim, można rozważyć połączenie: rekuperacja + klimatyzacja.

WADY I ZALETY KLIMATYZATORÓW

schemat-wentylacji-pomieszczen

Zalety:

  • niezależna regulacja mocy dla każdego pomieszczenia,
  • brak mieszania się strumieni powietrza pochodzących z różnych pomieszczeń,

Wady:

  • konieczność rozprowadzenia wielu przewodów gazowych,
  • hałas emitowany przez jednostki chłodzące,
  • wysoki koszt.

POŁĄCZENIE: REKUPERACJA + KLIMATYZACJA

Rozwiązanie to polega na rozprowadzeniu instalacji kanałów dostarczających powietrze do i z pomieszczeń. Przeważnie są to kanały o większych średnicach niż dla instalacji wentylacyjnej. Jest tak ze względu na duże ilości powietrza niezbędnego do usunięcia nadmiaru ciepła. Na przykład dla domu o powierzchni ok. 200 m2 chcąc usunąć ciepło o mocy około 5 kW należy wprowadzić i usunąć z pomieszczenia łącznie 1000-1400 m3/h. Nie należy przy tym realizować tego w 100% powietrzem świeżym zewnętrznym. A to dlatego, że urządzenie chłodnicze powinno mieć moc 2 razy większą. Zastosowanie rekuperatora pozwala wprawdzie ochłodzić częściowo powietrze zewnętrzne, ale wymaga stosowania centrali o dużej wydajności. Byłaby to wydajność o wiele większa niż do celów wentylacyjnych. Układ optymalny to: dobry rekuperator (rekuperatory), dobrany na „wydajność wentylacyjną” plus klimatyzator tzw. kanałowy, z częściową recyrkulacją. W ten sposób powstanie połączenie zalet jakie daje rekuperacja i klimatyzacja.

wentylacja-rekuperator-klimatyzacja

W przypadku gdy ilość powietrza wentylacyjnego jest znacząco różna od powietrza klimatyzowanego powyższego układu, nie da się wyregulować systemu. Wtedy polecamy poniższy przykład:

wentylacja-rekuperator-klimatyzacja-opcja

Gdy jest zapewniony swobodny odpływ powietrza z pomieszczeń, można zastosować jedną większą kratkę wywiewną, np. w holu . W pomieszczeniach, gdzie jest to nie zapewnione należy wykonać „wywiew do systemu klimatyzacji”. Za pomocą systemu przepustnic „1” można ustalić ilość powietrza wentylacyjnego i klimatyzowanego do każdego pomieszczenia. Należy jednak wiedzieć, że gdy klimatyzacja działa w procesie recyrkulacji, w obu powyższych rozwiązaniach następuje mieszanie się powietrza z różnych pomieszczeń.

DOBÓR URZĄDZENIA DO KLIMATYZACJI

W przypadku systemu Multisplit z odrębnymi jednostkami chłodzącymi dla każdego pomieszczenia dobieramy jednostkę:

  • Około 30% ciepła większą dla budownictwa „lekkiego” niż suma zysków.
  • Równą lub nieco mniejszą niż suma zysków ciepła dla budownictwa „ciężkiego” o dużej akumulacji ciepła.

Dla klimatyzacji kanałowej z recyrkulacją postępujemy w poniższy sposób:

  • Sumujemy odzysk ciepła od wszystkich klimatyzowanych pomieszczeń.
  • Następnie dobieramy klimatyzator kanałowy o mocy chłodniczej około 30% większej (dla konstrukcji lekkiej) lub równej, bądź nieco mniejszej (konstrukcja ciężka).
  • Następnie za pomocą przepustnic ustalamy ilość powietrza klimatyzowanego do poszczególnych pomieszczeń. Najlepiej zrobić to za pomocą anemometru. Ustalić dla każdego pomieszczenia ilość powietrza w stosunku do całkowitego powietrza klimatyzacji (wg danych klimatyzatora). Stosunek ten powinien być równy udziałowi zysków ciepła pomieszczenia w całkowitym zysku ciepła wszystkich pomieszczeń. Czyli dla pomieszczeń mocniej nagrzewających się wpuszczamy więcej powietrza klimatyzowanego. Należy pamiętać także o potrzebie swobodnego usunięcia powietrza z wszystkich klimatyzowanych pomieszczeń.