Same klimatyzatory co prawda zapewnią chłód w domu, ale nie zapewnią świeżego powietrza. Jeśli chcemy się cieszyć jednym i drugim, można rozważyć połączenie: rekuperacja + klimatyzacja.

Możliwości połączenia w jeden system rekuperacji i klimatyzacji jest sporo. W artykule omówiono kilka z nich, od najprostszych do nieco bardziej rozbudowanych.

rekuperator-mistral-smart-300-pro-vent-realizacja-poddasze

REKUPERACJA + KLIMATYZACJA KANAŁOWA BEZ RECYRKULACJI

Zdaje się najprostszy układ to wpięcie klimatyzatora kanałowego w system wentylacji mechanicznej. Klimatyzator montowany jest zawsze po stronie powietrza nawiewanego, za rekuperatorem. Powietrze w pierwszej kolejności przechodzi przez rekuperator. Tam następuje filtracja oraz odzysk ciepła (zimą) i chłodu (latem) z powietrza usuwanego. Dalej, w klimatyzatorze kanałowym podlega dalszemu schłodzeniu do zadanej temperatury.

ekuperacja-klimatyzacja-schemat-klimatyzator-kanalowy

Warto zwrócić uwagę, że w takim układzie wielkość klimatyzatora zależy od wielkości rekuperatora PRO-VENT MISTRAL. Na przykład, gdy ze względów wentylacyjnych dobierzemy rekuperator MISTRAL PRO 700, klimatyzacja kanałowa powinna mieć wydatek nie większy niż strumień projektowy systemu wentylacyjnego np. 650 m3/h.

Klimatyzator kanałowy sugeruje się podpiąć do rekuperatora PRO-VENT MISTRAL. Dzięki temu, włączenie klimatyzacji spowoduje automatyczną zmianę wydajności centrali dopasowaną do wydajności klimatyzatora. W rekuperatorach PRO-VENT MISTRAL można wykorzystać wyjście sterujące centralą oraz drugą tablicę wydajności, niepowiązaną z ustawieniami programu tygodniowego. Podłączenie klimatyzatora kanałowego z rekuperatorem PRO-VENT MISTRAL daje jeszcze jedną korzyść. Umożliwia załączanie i wyłączanie klimatyzatora z poziomu manipulatora centrali wentylacyjnej.

Należy pamiętać, że tak dobrana instalacja klimatyzacyjna ma stosunkowo niewielkie moce chłodnicze. Dla przykładu, moc chłodnicza klimatyzatora kanałowego o wydatku 650m3/h wynosi ok. 3,5kW.

REKUPERACJA + CHŁODNICA FREONOWA

Alternatywą jest zastąpienie klimatyzatora kanałowego chłodnicą freonową. Zasada działania jest podobna, różnice pojawiają się rzecz jasna w samej budowie chłodnicy oraz sposobie sterowania. Wielkość chłodnicy freonowej powinna być dobrana do wielkości rekuperatora PRO-VENT MISTRAL. Za sterowanie pracą chłodnicy odpowiada rekuperator PRO-VENT MISTRAL, a użytkownik może załączać/ wyłączać chłodnicę oraz ustawiać temperaturę nawiewu z poziomu manipulatora ściennego. Moc chłodnicy freonowej dla ilości powietrza 650 m3/h jest zbliżona do mocy klimatyzatora i może wynosić ok. 2,5 .. 3,5 kW.

rekuperacja-klimatyzacja-schemat-chrodnica-freonowa

REKUPERACJA + KLIMATYZACJA KANAŁOWA Z RECYRKULACJĄ

Żeby usunąć nadmiar ciepła z budynku zwykle potrzeba większych ilości powietrza niż wynika to tylko z potrzeb wentylacyjnych. Dla przykładu, chcąc usunąć ciepło o mocy ok. 5kW z budynku o powierzchni 200 m2 należałoby wprowadzić i usunąć z pomieszczeń łącznie ok. 1000 m3/h. Tymczasem, do celów wentylacyjnych wystarczyłoby ok. 370 m3/h.

Stąd, układem optymalnym jest zastosowanie dobrego rekuperatora PRO-VENT MISTRAL, dobranego na „wydajność wentylacyjną” oraz klimatyzatora kanałowego w układzie z recyrkulacją. Dzięki temu, możemy cieszyć się zaletami jakie daje rekuperacja i klimatyzacja.

W przypadku gdy ilość powietrza klimatyzowanego jest większa od ilości powietrza wentylacyjnego, ale nie jest to różnica znaczna (np. 20.. 25%) można włączyć klimatyzator do kanału nawiewnego z recyrkulacją wg. poniższego schematu.

rekuperacja-klimatyzacja-schemat-klimatyzator-kanalowy-z-recyrkulacja-1

W tym układzie można wykonać wywiewy z pomieszczeń czystych, np. hol i salon. Następnie, tak powstałe powietrze recyrkulacyjne wpiąć przed klimatyzator. Tym samym, po uruchomieniu klimatyzatora następuje podmieszanie powietrza z budynku z powietrzem świeżym, nawiewanym. Takie powietrze, w ilości Vn + Vr trafia na klimatyzator i dalej do klimatyzowanych pomieszczeń. Uruchomienie klimatyzatora może odbywać się z manipulatora ściennego rekuperatora PRO-VENT MISTRAL. Czyli, podobnie jak na wcześniejszych schematach, klimatyzator podłącza się do rekuperatora. Uruchomienie klimatyzatora automatycznie wymusza załączenie odpowiedniego wydatku na centrali wentylacyjnej. Zamontowanie przepustnicy zwrotnej na kanale recyrkulacyjnym chroni przed niekontrolowaną ucieczką powietrza, w przypadku gdy klimatyzator jest wyłączony.

DLA RÓŻNYCH STRUMIENI POWIETRZA

Natomiast w przypadku, kiedy ilość powietrza klimatyzacyjnego jest znacząco różna od powietrza wentylacyjnego, nie należy stosować powyższego układu. Z tej przyczyny, że nie uda się go po prostu wyregulować. Wtedy polecamy układ niezależny.

rekuperacja-klimatyzacja-schemat-klimatyzator-kanalowy-z-recyrkulacja-2

Inaczej mówiąc, system rekuperacji odpowiada za dostarczenie wymaganej ilości powietrza świeżego, a system klimatyzacyjny działa niezależnie. Miejscem, w którym te dwa strumienie się łączą są skrzynki rozprężne nawiewników. W związku z tym, ich wielkość powinna być odpowiednio dobrana. Za pomocą przepustnic można ustalić ilość powietrza wentylacyjnego i klimatyzacyjnego do każdego pomieszczenia. Należy jednak pamiętać, że gdy klimatyzacja działa w procesie recyrkulacji, następuje mieszanie się powietrza recyrkulacyjnego ze świeżym zewnętrznym.

DOBÓR URZĄDZENIA DO KLIMATYZACJI

Aby dobrać urządzenie do klimatyzacji, w pierwszej kolejności należy obliczyć zyski ciepła w budynku. Moc chłodnicza dobieranego klimatyzatora powinna być równa lub nieco mniejsza niż suma zysków ciepła, w przypadku gdy budynek ma konstrukcję ciężką. Jeżeli budynek ma konstrukcję lekką (np. szkieletową) wówczas sugerujemy dobrać jednostkę klimatyzacyjną o mocy ok. 30% większej niż wynika to z sumy zysków ciepła. Ilość powietrza napływająca do konkretnych pomieszczeń może być regulowana za pomocą przepustnic. Czyli, można ustalić ilość powietrza nawiewanego do każdego pomieszczenia w stosunku do całkowitego powietrza z klimatyzacji (wg danych klimatyzatora). Stosunek ten powinien być równy udziałowi zysków ciepła pomieszczenia w całkowitym zysku ciepła wszystkich pomieszczeń. Inaczej mówiąc, dla pomieszczeń mocniej nagrzewających się wpuszczamy więcej powietrza klimatyzowanego. Nie należy również zapominać o potrzebie swobodnego usunięcia powietrza z wszystkich klimatyzowanych pomieszczeń.

WADY I ZALETY KLIMATYZATORÓW

W układach połączonych rekuperacja + klimatyzacja z recyrkulacją można niezależnie regulować moc chłodniczą latem, a grzewczą zimą dostarczaną do pomieszczeń. Zadanie to wykonują przepustnice regulacyjne każdego elementu nawiewnego. Czego efektem powinno być utrzymanie komfortowych warunków dla każdego pomieszczenia. Powietrze powinno być nie tylko przyjemnie chłodne, ale również czyste i świeże.

Takie rozwiązanie, choć użytkowo komfortowe, nie jest niestety wolne od wad. Na powyższych schematach nie uwzględniono chociażby konieczności montażu przewodów gazowych oraz jednostki zewnętrznej. Należy pamiętać,  że klimatyzatory kanałowe pobierają ciepło z powietrza nawiewanego, a oddają je na zewnątrz budynku (przez jednostkę zewnętrzną). Te dwa urządzenia połączone są przewodami gazowymi. Klimatyzator kanałowy wyposażony jest w wentylator, podobnie zresztą jak jednostka zewnętrzna. W związku z czym emitują hałas. Ostatnią sprawą jest niestety wysoki koszt instalacji. Poza tym również serwis zwiększonej liczby urządzeń.

REKUPERACJA Z CHŁODZENIEM WYŁĄCZNIE ŚWIEŻYM POWIETRZEM

Rozważając kwestię chłodzenia powietrza latem przy zachowaniu zdrowego i komfortowego mikroklimatu wewnątrz budynku, warto rozważyć montaż gruntowego wymiennika ciepła.

GWC-GEO-NATURA-pod-płytą-fundamentową-i-terenem-zielonym-pro-vent

Układ elementów gruntowego wymiennika ciepła, montowanych w gruncie, pozwala na pozyskanie darmowej i naturalnej energii chłodu. Inaczej mówiąc, powietrze zanim trafi do budynku obniża swoją temperaturę podczas letnich upałów do około 15oC.. 17oC. Stanowi więc bardzo wydajne źródło chłodu. W okresie zimowym działa odwrotnie i wstępnie podgrzewa powietrze wentylacyjne. Podobnie jak w przypadku układów rekuperacja + klimatyzacja budynek jest wentylowany chłodnym i świeżym powietrzem. Przewagą gruntowych wymienników ciepła jest dodatkowe działanie antybakteryjne i antygrzybiczne oraz brak konieczności serwisowania poza cykliczną wymianą filtrów na czerpni powietrza. Należy pamiętać, że o ile temperaturę powietrza nawiewanego w układach z klimatyzatorami można regulować, o tyle temperatura na wyjściu z GWC jest wynikiem naturalnego i niezależnego od nas procesu termodynamicznego grunt – powietrze. Od lat prowadzimy pomiary gruntowego wymiennika ciepła zamontowanego pod naszą halą, a wyniki są dostępne na naszej stronie internetowej.

gruntowy-wymiennik-ciepla-dla-budynku-jednorodzinnego-napis
gruntowy-wymiennik-ciepla-do-hali-napis
wentylacja-hali-produkcyjnej-rekuperacja-gwc