sauna-finska-wiadro-goraca-woda

Aby w pełni cieszyć się komfortem przebywania w saunie, nie można zapomnieć o bardzo istotnym elemencie. Jest to oczywiście odpowiednia wentylacja sauny. W czasie kąpieli należy bowiem zapewnić stały dopływ świeżego powietrza, a także odprowadzanie zużytego – ciepłego i wilgotnego. Brak wentylacji (lub nieodpowiednio wykonana) nie tylko pogorszy warunki kąpieli, ale może też doprowadzić do zawilgocenia kabiny lub przegrzania jej wewnętrznych elementów, a nawet do pożaru.

WENTYLACJA SAUNY – PODŁĄCZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Nie można jednak podłączać kabiny sauny bezpośrednio do kanału wentylacyjnego. Świeże powietrze powinno się do niej dostawać z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana i to z tego pomieszczenia również powietrze powinno się odprowadzać. Aby wentylacja sauny przebiegała prawidłowo, pod piecem należy wykonać wlot powietrza. Wylot natomiast należy wykonać w suficie po przeciwnej stronie wlotu (jeśli jest nad nim wolna przestrzeń) lub wysoko w ściance. Przy czym istotne jest, aby odległość między wlotem a wylotem była jak największa. Wlot i wylot powietrza powinny mieć takie same wymiary.

INSTALACJA WODNA W SAUNIE

Jeśli zamierzamy kupić piec z funkcją automatycznego zraszania kamieni, musimy doprowadzić do kabiny instalację zimnej wody.

W podłodze kabiny (pod piecem) warto zrobić odpływ wody, zwłaszcza w saunie parowej. Nadmiar wody będzie mógł swobodnie spływać do kanalizacji, co ułatwi sprzątanie pomieszczenia. Ponadto, odpływ powinno się wyposażyć w syfon, aby do kabiny nie przedostawały się nieprzyjemne zapachy z kanalizacji. Syfon umieszcza się poza kabiną. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa warto zamontować kratkę odpływu.

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Zainstalowane w kabinie urządzenia elektryczne powinny mieć oddzielny obwód elektryczny. Podłączeń należy dokonać zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montażu i użytkowania (zabezpieczenia różnicowo-prądowe, przewody o odpowiednim przekroju itp.). Oczywiście wszystkie prace związane z instalacją elektryczną należy powierzyć instalatorom z odpowiednimi uprawnieniami (SEP).

PARAMETRY BUDOWLANE

Budując saunę, koniecznie trzeba zachować odstęp między ścianą pomieszczenia a kabiną – ok. 20-50 mm.
Prawidłowo wykonana termoizolacja kabiny i wentylacja całego pomieszczenia, w którym jest ona zainstalowana, zapobiegną gromadzeniu się pary wodnej na zewnętrznych jej ściankach.

Czytaj również o połączeniu rekuperatora z kominkiem: TUTAJ.