Rządowy program Czyste powietrze powstał po to, aby poprawić jakość powietrza w Polsce. Czyste Powietrze zakłada m. in. dofinansowanie do wymiany starego kotła i pieca. Można również ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację, a także rekuperację (wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła). Zmiany w programie Czyste Powietrze wystartowały 15 maja 2020r., uproszczono także procedury uzyskania dofinansowania.

10 ZMIAN W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

czyste-powietrze-zmiany-modernizacja-wentylacja

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

Program Czyste powietrze skierowano do osób indywidualnych, czyli właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Należy pamiętać, że dofinansowanie ma formę dotacji lub dotacji z kredytem na spłatę kapitału. W celu złożenia wniosku należy udać się do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub do gminy. Jednak w tym przypadku gmina musi mieć odpowiednie porozumienie z WFOŚiGW. Program ma potrwać do jesieni 2029 roku, a konkretnie do 30 września, z tym że ostatnie umowy mają być podpisane do 31 grudnia 2027.

Należy pamiętać, że finansowanie obejmuje osoby o dochodach nie wyższych niż 100 tys. zł rocznie. Natomiast osoby o dochodach wyższych mogą ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną. Jednak limit ten dotyczy dochodów wnioskodawcy, a nie całego gospodarstwa domowego.

Wyznaczono dwa poziomy finansowania, zależnie od kryterium dochodowego:

  1. Poziom podstawowy: dla osób o dochodach rocznych nie przekraczających 100 000 zł rocznie.
  2. Poziom podwyższony: dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
    • 1 400 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym (obowiązuje od 15 maja 2020 r.);
    • 1 960 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym (będzie obowiązywać po uchwaleniu ustaw przez Sejm).

Zmiany w programie Czyste powietrze przewidują również jeszcze jedną formę wsparcia – mianowicie dotację z programu Stop Smog.  Jest to najwyższy poziom dofinansowania ponieważ wysokość dotacji może wynosić od 70% do 100%. Oczywiście dotyczy przedsięwzięć niezbędnych do wymiany przestarzałego kotła czy termomodernizacji domów,  wraz z montażem dodatkowego elementu np. wentylacji mechanicznej. Dotacja jest skierowana właściwie wyłącznie do najmniej zamożnych i najbardziej potrzebujących wsparcia mieszkańców gmin. Jednak tutaj beneficjentem są gminy, które mogą skorzystać ze współfinansowania z Ministerstwa Rozwoju na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych.o

czyste-powietrze-rekuperator-rekuperacja
Instalacja wentylacji mechanicznej (rekuperacji) z PRO-VENT MISTRAL SMART 300EC i GWC w domu jednorodzinnym.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA NA REKUPERACJĘ

Podobnie jak wcześniej, w ramach programu Czyste powietrze, można uzyskać dofinansowanie na wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperację). Jednak należy pamiętać, że dofinansowanie może dotyczyć tylko budynków istniejących. Jeśli chodzi o budynki nowe – nie ma niestety możliwości uzyskania dofinansowania na budynki nowe.

Montaż rekuperacji:

  • może oczywiście stanowić część przedsięwzięcia obejmującego wymianę źródła ciepła;
  • być realizowany bez wymiany źródła ciepła (pod warunkiem, że źródło ciepła jest rozwiązaniem innym niż na paliwo stałe, bądź aby spełniało wymagania minimum 5 klasy wg EN 303-5).
rekuparator-pro-vent-filtr-oczyszczacz

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA NA REKUPERACJĘ WYNOSI:

  • 30% kosztów kwalifikowanych (maks. 5 tys. zł) dla podstawowego poziomu finansowania
  • 60% kosztów kwalifikowanych (maks. 10 000 zł) dla podwyższonego poziomu finansowania.
czyste-powietrze-rekuperacja-wentylacja

CZYSTE POWIETRZE – JAKI REKUPERATOR WYBRAĆ?

Wszystkie kryteria, które są określone w programie Czyste powietrze spełniają tak naprawdę wszystkie rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym firmy PRO-VENT z serii MISTRAL PRO, MISTRAL SMART oraz MISTRAL SLIM.

SERIARODZAJ URZĄDZENIALINK DO OFERTY
MISTRAL PRORekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym
(wersja stojąca)
TUTAJ
MISTRAL SMART Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym
(wersja stojąca, kompaktowa)
TUTAJ
MISTRAL SLIM Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym
(wersja podwieszana)
TUTAJ

Rekuperatory PRO-VENT z wymiennikiem przeciwprądowym to po pierwsze wysokosprawne i energooszczędne urządzenia przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła między innymi domów jednorodzinnych. Po drugie, wszystkie rekuperatory cechuje kompaktowa i lekka obudowa, zaprojektowana tak aby przy zwartej i szczelnej formie zapewnić pełną funkcjonalność, energooszczędność i łatwość obsługi. Po trzecie, rekuperatory PRO-VENT MISTRAL zostały nagrodzone m.in. Złotym Godłem Konsumenckiego Lidera Jakości za lata 2017 – 2019 oraz laurem Klienta 2020.

MISTRAL_PRO_550_EC_glowne
1. PRO-VENT MISTRAL PRO
MISTRAL_SMART_300_EC_glowne
2. PRO-VENT MISTRAL SMART
MISTRAL_SLIM_400_EC_glowne
3. PRO-VENT MISTRAL SLIM