REKUPERATORY

MISTRAL PRO

reku-prod-mistral-pro

 • przeciwprądowy wymiennik z odzyskiem ciepła do 95%,
 • możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego,
 • automatyczny bypass, 100% szczelny,
 • ciche, ekonomiczne wentylatory EC,
 • możliwość współpracy z GWC,
 • najlepszy wybór w skali odzysk ciepła / funkcjonalność / cena.

OPIS PRODUKTU

laur-klienta-2023-pro-vent

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA

Urządzenie wykonane w technologii nagrodzonej Złotym Laurem Klienta 2023 za najwyższą jakość.

ikona-komfortowa-wentylacja

KOMFORTOWA, SPRAWNA WENTYLACJA OBIEKTU

Urządzenie zapewnia stałe, sprawne dostarczanie świeżego powietrza do budynku i usuwanie powietrza zużytego, bez mieszania się strumieni.

ikona-odzysk-ciepla

POTWIERDZONA WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA (NAWET DO 95%)

Autorska, niesymetryczna konstrukcja przeciwprądowego wymiennika ciepła zapewnia niewielką utratę ciepła nawet przy intensywnej wentylacji. Rekuperatory MISTRAL PRO z powodzeniem funkcjonują w budynkach energooszczędnych, a nawet pasywnych.

ikona-automatyczny-bypass

AUTOMATYCZNY, 100% SZCZELNY BYPASS

Skuteczne wykorzystanie przyjemnego, chłodnego powietrza podczas nocy latem.

ikona-niska-cena

TANIA EKSPLOATACJA

Rekuperatory MISTRAL PRO wyróżniają się na rynku również bardzo niewielkim zużyciem energii i niską ceną filtrów.

ikona-cicha-praca

CICHA PRACA

Szczelna (klejona), dodatkowo izolowana od środka obudowa, a także ciche, ekonomiczne wentylatory EC zapewniają cichą pracę urządzenia.

ikona-bezawaryjna-praca

WYGODNE STEROWANIE, WIELOLETNIA BEZAWARYJNA PRACA

Automatyka rekuperatorów PRO-VENT jest tworzona “na miejscu”, powstając na bazie wieloletnich doświadczeń i ciągłego doskonalenia. Dzięki temu nasze rekuperatory są cenione na rynku za swoją wieloletnią bezawaryjność.

ikona-skuteczne-rozmrazanie

INTELIGENTNY ALGORYTM ROZMRAŻANIA

Algorytmy rozmrażania tworzone przez naszych specjalistów zapewniają po pierwsze wysoką skuteczność ochrony przed zamarzaniem, a także minimalizację zużycia energii.

ikona-wspolpraca-z-gwc

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z GWC

Rekuperatory MISTRAL PRO są w pełni przystosowane do rozszerzenia konfiguracji o współpracę z gruntowym wymiennikiem ciepła. Przy tej okazji szczególnie polecamy połączenie z bezprzeponowym płytowym GWC PRO-VENT GEO – jest to niezwykle skuteczne i zdrowe rozwiązanie, zapewniające jeszcze większy komfort w budynku.

WYKRES SZYBKIEGO DOBORU – REKUPERATORY PRZECIWPRĄDOWE MISTRAL PRO

wykres-szybkiego-doboru-rekuperatora-mistral-pro

1. Oblicz wymaganą wydajność wentylacji (pow. użytkowa x wys. pomieszczeń x krotność wymiany).
2. Wybierz rekuperator, dla którego wymagana wydajność wentylacji mieści się w obszarze pracy ciągłej (kolor niebieski).

PROGRAM DOBORU REKUPERATORÓW

Możesz również skorzystać z programu doboru rekuperatorów PRO-VENT: TUTAJ

WARUNKI MONTAŻU I WYMAGANA PRZESTRZEŃ OBSŁUGOWA

Centralę należy montować w pomieszczeniach suchych i zadaszonych (poddasza, pomieszczenia gospodarcze, kotłownie, maszynownie, itp.), z zapewnieniem wymaganej przestrzeni obsługowej, niezbędnej do obsługi oraz serwisu. Sztywne kanały wentylacyjne należy przyłączyć do centrali za pomocą elastycznych łączników, umożliwiając demontaż jej z instalacji. W celu dodatkowej redukcji hałasu jako łączniki zaleca się zastosować elastyczne tłumiki lub odcinki kanału elastycznego połączonego mufą z króćcem centrali. Łączniki należy podwiesić, usztywnić, zabezpieczając przed przypadkowym uszkodzeniem lub zsunięciem z króćców centrali. Szczególną uwagę należy zwrócić na łatwy i bezpieczny dostęp od frontu centrali. Dostęp ten niezbędny jest w celu regularnej wymiany filtrów jak również czyszczenia oraz konserwacji urządzenia. Od pokrywy inspekcyjnej do ściany lub innej przeszkody zapewnić należy odległość nie mniejszą niż:

MISTRAL-PRO-przestrzen-obslugowa

Centrala powinna być posadowiona na stabilnym podłożu na własnych nóżkach zapewniających możliwość regulacji pochylenia urządzenia. Montując centralę, nie należy jej dosuwać (dociskać) do żadnej przegrody, zachowując odstęp minimum 100 mm od sufitu oraz minimum 70 mm od boków i tyłu centrali. Zapewnić należy też dostęp do króćców, umożliwiając demontaż łączników kanałów wentylacyjnych. W przypadku central z wymiennikiem przeciwprądowym w czasie normalnej pracy należy zapewnić pochylenie centrali w kierunku tylnej ścianki – minimum 3%.

MISTRAL-PRO-SMART-warunki-montazu

Podczas pracy centrali w wymienniku wytwarzają się skropliny, zapewnić należy więc ich sprawne odprowadzenie. Odpływ skroplin z central PRO 450 do PRO 950 wykonano od spodu centrali w postaci otworu pod rurkę PVC ½” (ok. 22 mm). Wraz z centralą dostarczony jest kawałek rurki ½” wraz z kolankiem umożliwiający podłączenie i wyprowadzenie odpływu skroplin od boku centrali. W centralach PRO 1400, PRO 2000 odpływ skroplin wyprowadzono na tylnej ściance pod ½”.

W standardzie dostarczone jest również kolanko z kawałkiem rurki umożliwiające wyprowadzenie odpływu od boku centrali. Na instalacji odprowadzającej kondensat w miejscu łatwo dostępnym przy przeglądzie i konserwacji centrali zamontować syfon.

DOPUSZCZALNE WARUNKI EKSPLOATACJI

Ze względu na zastosowane materiały maksymalna temperatura powietrza przepływającego przez wymiennik wynosi 45°C. Dodatkowo w zależności od zastosowanego układu rozmrażania utrzymująca się długotrwale minimalna temperatura powietrza świeżego zapewniająca prawidłową pracę centrali nie powinna być niższa niż:

 • – 6°C w – przypadku zastosowania układu rozmrożeniowego poprzez wyłączenie nawiewu,
 • – 25°C – w przypadku zastosowania nagrzewnicy elektrycznej wstępnej,
 • –30°C – w przypadku zastosowania przepustnicy recyrkulacyjnej.

Zgodnie z powyższym w przypadku central pracujących bez GWC nie zaleca się stosowania układu rozmrożeniowego poprzez wyłączenie nawiewu. Jest to szczególnie istotne dla pomieszczeń o dużej krotności wymian, jak również w przypadku zastosowania w układzie wentylacji nagrzewnicy wtórnej wodnej.

Parametry powietrza usuwanego zapewniające prawidłową pracę centrali w czasie mrozów wynoszą:

 • + 16°C – w przypadku zastosowania układu rozmrożeniowego poprzez wyłączenie nawiewu,
 • + 10°C – w przypadku zastosowania nagrzewnicy elektrycznej wstępnej,
 • + 8°C – w przypadku zastosowania przepustnicy recyrkulacyjnej.

W zależności od zastosowanego układu rozmrażania wymiennika centrali temperatura pomieszczenia, w którym zamontowano centralę, nie powinna być niższa niż:

 • + 12°C – w przypadku rozmrażania poprzez wyłączenie nawiewu,
 • + 7°C – w przypadku zastosowania wymiennika GWC, rozmrażania recyrkulacyjnego lub nagrzewnicy wstępnej.

W przypadku potrzeby montażu lub eksploatacji centrali w zakresie niższych temperatur należy wcześniej skonsultować wykonanie z producentem.

Zobacz także


Poznaj wszystkie modele rekuperatorów MISTRAL