Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

https://www.pro-vent.pl/wp-content/uploads/2016/04/przepustnica-zewnetrzna-do-wentylacji.jpg

Przepustnice trójstronne

W ofercie firmy PRO-VENT dostępne są 2 rodzaje trójstronnych przepustnic przełączających, dostarczanych wraz z centralą jako przepustnice recyrkulacyjne (rozmrażanie recyrkulacyjne) bądź do współpracy z wymiennikiem gruntowym GWC.

W zależności od rodzaju, różnią się one sterowaniem, wykonaniem oraz układem króćców, co powoduje inny sposób doprowadzenia i podłączenia przewodów wentylacyjnych.

Opis urządzenia

Szczelna przepustnica produkcji PRO-VENT, wykonana ze spienionego PVC (podobnie jak obudowa central).
Zmiana stanu przepustnicy dozwolona jest przy braku przepływu powietrza – z tego względu przepustnica sprzedawana jest wyłącznie do współpracy z centralami wykorzystującymi automatykę PRO-VENT.

Dostępne rozmiary

W ofercie dostępne są przepustnice do central o wydajności od 250 do 800 m3/h ze średnicą króćców wentylacyjnych 160, 200, 250 i 280 mm.

Praca jako przepustnica poboru powietrza przez GWC

przepustnica 12v podłączana do GWC

Praca jako przepustnica w układzie rozmrażania recyrkulacyjnego

przepustnica 12v w układzie rozmrażania rekuperatora

W przypadku wykorzystania przepustnicy w układzie rozmrażania recyrkulacyjnego, należy zamontować ją tak, aby wlot z czerpni ściennej i wlot do centrali leżały na jednej osi.

Informacje dodatkowe

Ruchoma klapa przepustnicy musi być ustawiona w pozycji pionowej, co definiuje położenie króćców przyłączeniowych w płaszczyźnie poziomej. Niedopuszczalna jest praca przepustnicy z ruchoma klapą ułożoną poziomo. Może to spowodować jej rozszczelnienie, a w skrajnym przypadku uszkodzenie siłownika, w dłuższym okresie eksploatacji.
Sterowanie pracą przepustnicy realizowane jest za pomocą sterownika centrali i wymaga podłączenia 2-żyłowym przewodem min. YLY 2 × 0,5 mm2 / 50 V.

Podczas montażu przepustnicy należy zawsze przewidzieć możliwość jej demontażu z instalacji. Konieczne jest więc zapewnienie dostępu oraz połączenie jej z instalacją za pomocą elastycznych łączników.

 

Opis urządzenia

Przepustnica z uszczelką wykonana z blachy ocynkowanej z siłownikiem Belimo LM230.

Dostępne rozmiary

W ofercie dostępne są przepustnice do central od 250 do 1100 m3/h ze średnicą króćców wentylacyjnych 160, 200, 250 i 315 mm.

Praca przepustnicy

przepustnica230v

Oś zamontowana jest pośrodku przepustnicy, umożliwiając jej pracę w każdym położeniu. Króciec wyprowadzony z boku przepustnicy pod kątem 90°, należy podłączyć do centrali. Do pozostałych króćców należy podłączyć wloty, tj. czerpnię ścienną, GWC lub recyrkulację. Pozycja przepustnicy w czasie pracy oraz kolejność króćców wlotowych jest dowolna.

Informacje dodatkowe

Sterowanie pracą przepustnicy wymaga zastosowania dodatkowej płytki dostosowującej sygnał sterujący z centrali (12 V DC) do siłownika (230 V AC), co wymaga dodatkowego doprowadzenia zasilania 230 V AC.

Podczas montażu przepustnicy należy zawsze przewidzieć możliwość jej demontażu z instalacji. Konieczne jest więc zapewnienie dostępu oraz połączenie jej z instalacją za pomocą elastycznych łączników.

 

Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych