PRZEPUSTNICE TRÓJSTRONNE

W ofercie firmy PRO-VENT dostępne są 2 rodzaje trójstronnych przepustnic przełączających, dostarczanych wraz z centralą jako przepustnice recyrkulacyjne (rozmrażanie recyrkulacyjne), bądź do współpracy z wymiennikiem gruntowym GWC.

W zależności od rodzaju, różnią się one sterowaniem, wykonaniem oraz układem króćców, co powoduje inny sposób doprowadzenia i podłączenia przewodów wentylacyjnych.

OPIS URZĄDZENIA

Szczelna przepustnica produkcji PRO-VENT, wykonana ze spienionego PVC (podobnie jak obudowa central).
Zmiana stanu przepustnicy dozwolona jest wyłącznie przy braku przepływu powietrza – z tego względu przepustnica sprzedawana jest jedynie do współpracy z centralami wykorzystującymi automatykę PRO-VENT.

DOSTĘPNE ROZMIARY

W ofercie dostępne są przepustnice do central o wydajności od 300 do 850 m3/h ze średnicą króćców wentylacyjnych 160, 200 oraz 250 mm.

PRACA JAKO PRZEPUSTNICA GWC

przepustnica-12v-podlaczana-do-gwc

PRACA JAKO PRZEPUSTNICA RECYRKULACYJNA

przepustnica-12v-w-ukladzie-rozmrazania-rekuperatora

W przypadku wykorzystania przepustnicy w układzie rozmrażania recyrkulacyjnego, należy zamontować ją tak, aby wlot z czerpni ściennej i wlot do centrali leżały na jednej osi.

INFORMACJE DODATKOWE

Ruchoma klapa przepustnicy musi być ustawiona w pozycji pionowej, co definiuje położenie króćców przyłączeniowych w płaszczyźnie poziomej. Niedopuszczalna jest praca przepustnicy z ruchoma klapą ułożoną poziomo. Może to spowodować jej rozszczelnienie, a w skrajnym przypadku uszkodzenie siłownika, w dłuższym okresie eksploatacji.
Sterowanie pracą przepustnicy realizowane jest za pomocą sterownika centrali.

Podczas montażu przepustnicy należy zawsze przewidzieć możliwość jej demontażu z instalacji. Konieczne jest więc zapewnienie dostępu oraz połączenie jej z instalacją za pomocą elastycznych łączników.

OPIS URZĄDZENIA

Przepustnica z uszczelką wykonana z blachy ocynkowanej z siłownikiem Belimo LM230.

DOSTĘPNE ROZMIARY

W ofercie dostępne są przepustnice do central od 250 do 1100 m3/h ze średnicą króćców wentylacyjnych 160, 200, 250 i 315 mm.

PRACA PRZEPUSTNICY

przepustnica230v

Oś zamontowana jest pośrodku przepustnicy, umożliwiając jej pracę w każdym położeniu. Króciec wyprowadzony z boku przepustnicy pod kątem 90°, należy podłączyć do centrali. Do pozostałych króćców należy podłączyć wloty, tj. czerpnię ścienną, GWC lub recyrkulację. Pozycja przepustnicy w czasie pracy oraz kolejność króćców wlotowych jest dowolna.

INFORMACJE DODATKOWE

Sterowanie pracą przepustnicy wymaga zastosowania dodatkowej płytki dostosowującej sygnał sterujący z centrali (12 V DC) do siłownika (230 V AC), co wymaga dodatkowego doprowadzenia zasilania 230 V AC.

Podczas montażu przepustnicy należy zawsze przewidzieć możliwość jej demontażu z instalacji. Konieczne jest więc zapewnienie dostępu oraz połączenie jej z instalacją za pomocą elastycznych łączników.

PLIKI DO POBRANIA

Zobacz także

Poznaj wyposażenie dodatkowe do rekuperatorów MISTRAL