Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Przeznaczenie i opis

MISTRAL SMART to ekonomiczna linia central wentylacyjnych z wymiennikiem przeciwprądowym przeznaczona dla domków i mniejszych obiektów. Prosta obsługa przy wysokich parametrach użytkowych centrali stanowi o jej atutach. Wymiennik charakteryzuje się wysokim realnym odzyskiem ciepła utrzymywanym nawet w czasie mrozów (wysoka odporność na zamarzanie). Centrala posiada wbudowaną przepustnicę bypassu wymiennika (nie posiada kasety letniej). We wszystkich centralach zastosowano wentylatory renomowanych producentów, których konstrukcja gwarantuje niezawodną oraz ekonomiczną pracę urządzenia

W ofercie dostępne są 2 centrale MISTRAL SMART o wydajnościach 300 i 400 m3/h.

Cechy charakterystyczne

 • Centrale z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła.
 • Wysoki realny odzysk ciepła: 91-76%.
 • Szczelny bypass wymiennika ciepła z siłownikiem.
 • Niski pobór energii elektrycznej, dla SMART 400 współczynnik SFP na poziomie 0,25 W/(m3/h).
 • Wyjątkowo ciche i ekonomiczne.
 • Niezawodne wentylatory promieniowe EC renomowanych firm: ebm-papst i ZiehlAbegg
 • Bardzo efektywna i ekonomiczna praca centrali w czasie mrozów.
 • Nagrzewnica elektryczna wstępna wbudowana wewnątrz urządzenia.
 • Możliwość płynnej, niezależnej regulacji wydajności nawiewu i wywiewu.
 • Automatyczny wbudowany bypass wymiennika

Przeznaczenie

W ofercie dostępne są centrale MISTRAL SMART o wydajnościach od 300 do 400 m3/h. Centrale przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń bytowych i należy ich używać wyłącznie w warunkach normalnej eksploatacji obiektu. Nie wolno używać central do usuwania zanieczyszczeń technologicznych, powietrza ze znaczną ilością pyłów, kurzu oraz zawierającego agresywne lub wybuchowe związki chemicznie.

Akustyka

Dodatkowym atutem jest także cicha praca centrali. Zastosowano nowe wentylatory niskociśnieniowe, dedykowane do zastosowań w aplikacjach wentylacyjnych, firmy Ebm-papst i ZiehlAbegg. Zoptymalizowany aerodynamicznie kształt wirnika, pozwala obniżyć poziom hałasu o połowę w stosunku do dotychczasowych rozwiązań.

Przeciwprądowy wymiennik ciepła

Wymiennik o dużej czynnej powierzchni wymiany charakteryzuje się bardzo wysokim realnym odzyskiem ciepła utrzymywanym nawet w czasie mrozów (wysoka odporność na zamarzanie).

Unikatowa konstrukcja przeciwprądowych wymienników PRO-VENT zapewnia skuteczne odprowadzanie skroplin do strefy dodatnich temperatur, gwarantując sprawną i ekonomiczną pracę centrali w czasie mrozów.

Specjalna, zastrzeżona w Urzędzie Patentowym konstrukcja wymiennika zapewnia:

 • wysoki odzysk ciepła na poziomie 91-76%,
 • wysoką odporność na zamarzanie,
 • minimalne straty ciśnienia.

Nowy przeciwprądowy wymiennik ciepła zastał zoptymalizowany pod względem zwiększenia odzysku ciepła oraz minimalizacji oporów hydraulicznych.

Większość wymienników płytowych ma budowę symetryczną kanalikową. Jest to wymuszone względami ich prostej i masowej produkcji. Skutkuje natomiast znacznym spadkiem odzysku ciepła podczas wykraplania się w nich kondensatu (niedrożność kanalików). Dodatkowo rosną wskutek kondensacji opory wewnętrzne wymiennika, co z kolei powoduje rozbilansowanie przepływów i co za tym idzie dalszy spadek sprawności temperaturowej wymiennika.

Dlatego tak często rzeczywiste wartości odzysku ciepła niektórych central są bardzo niskie i znacząco różnią się od tych reklamowanych. Wymienniki central MISTRAL SMART działają niezawodnie nawet podczas dużej kondensacji wody.

Zastosowany w centrali wymiennik ciepła wykonany jest z płyt z tworzyw sztucznych ułożonych w jarzmie ze stali nierdzewnej i przystosowany do przepływu powietrza o temp. max. 45°C. Wymiennik mocowany jest w centrali w elastycznych prowadnicach, umożliwiając jego szybki demontaż z urządzenia.

Praca bez odzysku ciepła – bypass wymiennika

Centrala MISTRAL SMART posiada wbudowaną przepustnicę bypassu z siłownikiem (opcja) umożliwiającą wyłączenia odzysku ciepła, co jest szczególnie pożądane w przypadku zastosowania w układzie wentylacji gruntowego wymiennika ciepła GWC.

Zastosowana w centralach SMART szczelna przepustnica bypassu z siłownikiem w połączeniu z automatyką procesorową umożliwia automatyczne sterowanie odzyskiem ciepła centrali (skuteczniejsze chłodzenie).

W centralach Mistral SMART zastosowano przepustnicę suwakową montowaną w komorze wywiewnej centrali, a kanał bypassu wykonany jest za wymiennikiem przy tylnej ściance centrali. Po wyłączeniu odzysku ciepła przepustnica suwakowa zamyka możliwość przepływu powietrza przez wymiennik, otwierając jednocześnie kanał bypassu. Powietrze usuwane, przepływając przez centralę, omija wymienniki, dzięki czemu nie dochodzi do wymiany ciepła. Powietrze jest jedynie przefiltrowane, a następnie bez zmiany temperatury nawiewane lub usuwane z obiektu.

Przepływ powietrza w centralach SMART jest identyczny jak w wersji Mistral PRO.

mistral pro bypass automatyczny schemat otwarty i zamknięty
Zobacz także: Różnice w przepływie powietrza w centralach Mistral

Automatyka

Pracą centrali steruje zintegrowana automatyka.

Dedykowane oprogramowanie sterownika centrali umożliwia automatyczną pracę wentylatorów, układu rozmożeniowego, by-passu wymiennika ciepła, sterowanie dodatkowymi elementami zewnętrznymi (przepustnicami, nagrzewnicami, chłodnicami itp.) Program GEO-System, przydatny, gdy centrala pracuje z gruntowym wymiennikiem ciepła PROVENT-GEO, w zależności do pory roku i panujących warunków zewnętrznych optymalnie dostosowuje wydajność wentylacji.

Dla central MISTRAL SMART proponujemy sterowniki uproszczone (RC6 MINI), które też skutecznie sterują pracą wentylacji w przypadkach mniej rozbudowanych instalacji.

Wentylatory

We wszystkich centralach zastosowano wentylatory renomowanych producentów: ebm-papst i Ziehl-Abegg, których konstrukcja gwarantuje niezawodną oraz ekonomiczną pracę urządzenia.

Zastosowanie w centralach wentylatorów o dużych średnicach pracujących przy stosunkowo niskich obrotach gwarantuje cichą i ekonomiczną pracę urządzenia (niskie zużycie energii) przy jednoczesnym zachowaniu dużego sprężu dyspozycyjnego central.

Wentylatory promieniowe RadiCal firmy ebm-papst zostały uhonorowane nagrodą Produkt Roku 2012.

Filtry powietrza

Filtry klasy EU4 – proste w wymianie i tanie wkłady z maty filtracyjnej mocowane są w szczelnych ramkach wysuwanych z centrali. Zalecamy możliwie częstą ich wymianę (co 3–4 miesiące).

Nagrzewnica wstępna rozmrożeniowa

W przypadku central MISTRAL SMART nagrzewnica wstępna wbudowana jest wewnątrz urządzenia. Opcjonalna, elektryczna nagrzewnica wstępna służy do rozmrażania wymiennika ciepła. W przeciwieństwie do innych central działa podczas mrozów tylko przez 10–20 minut okresowo co 80–100 minut. Koszty energii elektrycznej są więc stosunkowo niewielkie. W przypadku współpracy z wymiennikiem gruntowym PROVENT GEO nagrzewnica nie jest wymagana.

Możliwość rozmrażania recyrkulacyjnego

W przypadku przepustnicy recyrkulacyjnej występuje ona jako dodatkowa przepustnica kanałowa, dlatego niezbędne jest zaprojektowanie w instalacji miejsca jej montażu. Wysoka odporność na zamarzanie wymiennika ciepła umożliwia także jego rozmrażanie poprzez okresową recyrkulację dodatkowego powietrza pobieranego np. z holu domu. Podobnie jak dla nagrzewnicy elektrycznej, tak samo recyrkulacja załącza się na okres około 15 minut średnio co 80–100 minut. Jest to kolejny, po GWC, najbardziej ekonomiczny sposób ochrony przeciwzamrożenowej.

Budowa

Dodatkową zaletą central jest możliwość samodzielnego dostosowania króćców wyrzutowych centrali zgodnie z opisem wariantów wykonania.

Obudowy central w całości wykonane są z klejonych płyt PVC, wnętrze wygłuszono akustycznie i ocieplono termicznie pianką polietylenową. Dzięki temu obudowa charakteryzuje się dobrymi właściwościami tłumienia drgań, dobrym tłumieniem akustycznym oraz niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Jest też odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz charakteryzuje się dużą sztywnością przy niewielkim ciężarze urządzenia.

Pokrywę inspekcyjną wykonano z warstwowej, antywibracyjnej płyty aluminiowej z dodatkową izolacją pianką polietylenową. Pokrywa mocowana jest do centrali przy pomocy gwintowanych gałek.

Wysoka odporność na zamarzanie – energooszczędna praca podczas mrozów

Stosowane przeciwprądowe płytowe wymienniki ciepła mogą mieć w warunkach laboratoryjnych nawet 95% skuteczności odzysku ciepła z powietrza usuwanego.

Jednak w warunkach zimowych podczas ujemnych temperatur powietrze zewnętrzne przepływając przez wymiennik ciepła powoduje zamarzanie kondensującej się wody z wilgotnego usuwanego powietrza. Zmniejsza to znacznie skuteczność odzysku ciepła, wzrastają opory oraz może dojść do zatkania lub uszkodzenia wymiennika.

Dlatego powszechnie stosuje się nagrzewnice wstępne. Działanie ich polega na ciągłym ogrzewaniu powietrza zewnętrznego do wartości około 0°C. Dodatkowo woda gromadząca się w wymienniku powoduje częściowe zatykanie niektórych obszarów, przepływ powietrza jest wówczas zakłócony. Dlatego woda powinna być możliwie sprawnie usuwana.

W obecnie stosowanych wymiennikach następuje „wypychanie” wody przez wywiewane powietrze. Ponieważ cała zawartość woda przemieszcza się wraz z powietrzem do końca wymiennika czyli najzimniejszego miejsca, dlatego niedopuszczalne jest, aby powietrze usuwane na wyjściu z wymiennika mogło mieć ujemną temperaturę.

Praktycznie prawie cała energia zużyta przez nagrzewnicę wstępną służy tylko podgrzaniu powietrza wyrzutowego. Jest to więc energia bezpowrotnie tracona. Ponieważ w naszych warunkach klimatycznych sezonowa ilość energii elektrycznej potrzebnej na ochronę przed zamarzaniem to: od 2,5 do 4,5 kWh/(m3/h). Zatem dla średniej wydajności wentylacji 200 m3/h (da domu o powierzchni około 180 m2) dodatkowe zużycie energii elektrycznej wyniesie: od 500 do 900 kWh.

W centralach MISTRAL SMART tak skonstruowaliśmy wymiennik, aby zredukować do minimum opisane negatywne skutki, dlatego zoptymalizowaliśmy jego pracę i konstrukcję tak by zapewnić:

 • Niezawodną wymianę ciepła z maksymalnym odzyskiem nawet w temperaturach powietrza zewnętrznego do około -15°C, wykazując przy tym wysoką odporność na zamarzanie.
 • Bezproblemowe odprowadzanie kondensującej się wody zawsze do strefy dodatnich temperatur.
 • Wymiennik ulega zamarzaniu znacznie wolniej od typowych konstrukcji ponieważ w wymienniku zachodzi tylko „szronienie” niewielkiej części kondensatu, reszta w postaci ciekłej jest na bieżąco usuwana z centrali. Umożliwia to znaczne ograniczenie działania nagrzewnicy wstępnej.
 • Nagrzewnica w centralach MISTRAL SMART załącza się w zależności od warunków na krótkie okresy 10–20-minutowe co około 80–100 minut.
Zużycie energii w MISTRAL SMART jest średnio 4–5 razy mniejsze!

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych