Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Dopuszczalne warunki eksploatacji

Ze względu na zastosowane materiały maksymalna temperatura powietrza przepływającego przez wymiennik wynosi 45°C.

W przypadku central MISTRAL BSR domyślnie są one wyposażone w układ rozmrażania z nagrzewnicą wstępną.

Długotrwała minimalna temperatura powietrza świeżego nie powinna być niższa od –25°C, krótkotrwale wartość może być niższa.

Temperatura powietrza usuwanego zapewniająca prawidłową pracę centrali w czasie mrozów nie powinna być niższa od +18°C.

Temperatura pomieszczenia, w którym zamontowano centralę, nie powinna być niższa niż +8°C.

W przypadku potrzeby montażu lub eksploatacji centrali w zakresie niższych temperatur należy wcześniej skonsultować wykonanie z producentem.

Temperatura nawiewu

W kartach katalogowych central podano tabele przewidywanych temperatur nawiewu w trakcie eksploatacji central MISTRAL.

Podane w tabeli wartości określone są dla zbilansowanych masowo strumieni powietrza podczas pracy centrali z wydajnością ok. 0,25, 0,5, 0,75 i wydajności znamionowej, co w żaden sposób nie jest przyporządkowane do biegów.

W tabeli występują 2 konfiguracje umożliwiające określenie temperatury nawiewu dla centrali pracującej w trybie recyrkulacji oraz osuszania. Wartości obliczono przy założeniu układu rozmrażania ze standardową nagrzewnicą elektryczną i parametrach powietrza usuwanego 28°C / 60%.

Do współpracy z centralą zaleca się zastosować dodatkową kanałową nagrzewnicę wodną umożliwiającą dogrzanie i nawiew na halę basenową powietrza o wyższej temperaturze.

Ze względu na mnogość możliwych wariantów, jak np. zastosowanie nagrzewnic 2-, 3- lub 4-rzędowych oraz różnych parametrów zasilania, tabela nie ujmuje temperatury powietrza za nagrzewnicą. Należy jednak przyjąć, iż temperatura nawiewu powinna być min. 3–5°C wyższa od temperatury powietrza na hali basenowej.

Ze względu na rozbilansowanie strumieni powietrza oraz możliwą zmianę wydajności w zależności od oporów instalacji wartości rzeczywiste uzyskiwane przed centralę w konkretnym obiekcie mogą się nieznacznie różnić od podanych w tabeli.

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych