Warianty wykonania rekuperatorów pozwalają na dostosowanie wyjścia króćców rekuperatorów do różnego umiejscowienia kanałów wentylacyjnych. Bardzo ważna jest również strona wykonania rekuperatorów, czyli po której stronie wymiennika ciepła znajduje się nawiew, wywiew, czerpnia i wyrzutnia.

MISTRAL_warianty

STRONY WYKONANIA REKUPERATORÓW MISTRAL

Rekuperatory MISTRAL posiadają niesymetryczną budowę zamontowanego wewnątrz wymiennika ciepła. Dzięki temu uzyskują o wiele wyższą skuteczność ciepła niż w przypadku wymienników symetrycznych. Po drugie znacznie sprawniej radzą sobie z odprowadzeniem skroplin.

Z tego względu rekuperatory jako całe urządzenie również są niesymetryczne. Podczas składania zamówienia należy więc zawsze określić po której stronie wymiennika ciepła ma znajdować czy czerpnia i wyrzutnia, a po której nawiew i wywiew. Czerpnia i wyrzutnia po lewej stronie oznacza LEWĄ stronę wykonania rekuperatora. Natomiast czerpnia i wyrzutnia po prawej stronie oznacza PRAWĄ stronę wykonania urządzenia.

WARIANTY WYKONANIA REKUPERATORÓW MISTRAL

Mając określoną stronę wykonania należy następnie doprecyzować wariant wykonania rekuperatorów. Chodzi o to, aby określić czy wyjście króćców ma być od boku czy od góry. Można również zamówić wykonanie z dodatkowym króćcem, dzięki czemu rozdzielamy strumień na dwa kanały – boczny i górny. W ten sposób klient ma do wyboru warianty wykonania rekuperatorów idealnie pasujące do zaprojektowanego rozwiązania rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych.

SAMODZIELNA KONFIGURACJA KRÓĆCÓW

Warto dodać, że w kilku seriach rekuperatorów PRO-VENT istnieje również możliwość samodzielnej zmiany wariantu wykonania. Mianowicie, rekuperatory z serii MISTRAL PRO, MISTRAL SMART i MISTRAL SLIM posiadają konfigurowalne maskownice wyjść króćców. Dzięki temu instalator jest w stanie sam zmienić wariant podczas instalacji poprzez przełożenie maskownicy na odpowiedni króciec.

WYKAZ MOŻLIWYCH WARIANTÓW WYKONANIA REKUPERATORÓW MISTRAL

Dla każdej serii rekuperatorów produkcji PRO-VENT określono osobne zestawienie dostępnych stron, a także wariantów wykonania:

  • Stojący rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym MISTRAL PRO,
  • Kompaktowy, stojący rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym MISTRAL SMART,
  • Podwieszany rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym MISTRAL SLIM,
  • Stojący rekuperator z wymiennikiem krzyżowym MISTRAL,
  • Podwieszany rekuperator z wymiennikiem krzyżowym MISTRAL P,
  • Stojący rekuperator z podwójnym wymiennikiem krzyżowym MISTRAL DUO,
  • Centrala wentylacyjna basenowa MISTRAL BSR.