WYMIANA POWIETRZA W REKUPERATORACH MISTRAL – JAK WYGLĄDA?

Wymiana powietrza w rekuperatorach produkcji PRO-VENT może następować właściwie na kilka sposobów. Zależy to mianowicie od rodzaju rekuperatora i zastosowanego w nim wymiennika ciepła. Jeśli centrala wentylacyjna posiada bypass wymiennika ciepła, istnieje możliwość puszczenia powietrza przez wymiennik lub obok niego.

WYMIANA POWIETRZA W REKUPERATORZE – OGÓLNIE

Obieg powietrza w centralach MISTRAL przedstawiono na przykładzie centrali z wymiennikiem krzyżowym. Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem central MISTRAL polega na usunięciu powietrza zużytego, a także dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach. Zużyte powietrze poprzez system kanałów wpływa do centrali wentylacyjnej. Tutaj podlega filtrowaniu, a następnie wylatuje przez kanał wyrzutowy na zewnątrz budynku. Natomiast świeże powietrze wlatuje kanałem wlotowym do wnętrza urządzenia. Dalej przechodzi przez filtry, które wyłapują drobiny kurzu oraz alergeny, pyłki traw i drzew. Następnie, przechodząc przez wymiennik ciepła, pobiera ciepło od powietrza usuwanego. Urządzenie tłoczy następnie tak ogrzane i przefiltrowane powietrze do wentylowanych pokoi, sal czy biur.

przeplyw-powietrza-w-rekuperatorze-mistral

OMINIĘCIE ODZYSKU CIEPŁA – WYMIANA POWIETRZA POPRZEZ BYPASS, BLOK LETNI

Kiedy odzysk ciepła nie jest wymagany, możliwe jest obejście wymiennika ciepła i puszczenie powietrza przez tzw. komorę bypassu. Może to dziać się automatycznie, o ile rekuperator posiada sterowaną automatycznie przepustnicę bypass.

Jeśli rekuperator nie jest wyposażony w przepustnicę bypass, zwykle możliwe jest zastąpienie wymiennika ciepła przez blok letni. Dzięki temu wymiana powietrza następuje bez procesu odzyskiwania ciepła.

W ofercie PRO-VENT wszystkie rekuperatory przeciwprądowe (MISTRAL PRO, MISTRAL SMART, MISTRAL SLIM) posiadają automatyczny, 100% szczelny bypass wymiennika ciepła. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rekuperatorów z podwójnym wymiennikiem krzyżowym (MISTRAL DUO). Taka budowa umożliwia automatyczne sterowanie odzyskiem ciepła w zależności od potrzeb. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w okresie letnim. Wtedy automatyka centrali samoczynnie zmienia stan przepustnicy, dzięki czemu wymiana powietrza może pracować bez odzysku ciepła w odpowiednich cyklach. Umożliwia to skuteczniejsze chłodzenie pomieszczeń w okresie nocnym.

Natomiast blok letni można zastosować w tradycyjnych rekuperatorach krzyżowych z serii MISTRAL. Blok dostarcza się w komplecie z centralami od MISTRAL 400 do MISTRAL 800. Dla większości pozostałych central można dokonać specjalnego zamówienia na blok letni.

BYPASS W CENTRALACH MISTRAL PRO, SMART, SLIM

W centralach MISTRAL PRO, MISTRAL SMART i MISTRAL SLIM zastosowano przepustnicę suwakową montowaną w komorze wywiewnej centrali. Natomiast kanał bypassu wykonany jest za wymiennikiem przy tylnej ściance centrali. Po wyłączeniu odzysku ciepła przepustnica suwakowa zamyka możliwość przepływu powietrza przez wymiennik, otwierając jednocześnie kanał bypassu. Powietrze usuwane, przepływając przez centralę, omija wymienniki. Dzięki temu nie dochodzi do wymiany ciepła. Powietrze podlega jedynie filtracji, a następnie bez zmiany temperatury trafia na nawiew do pomieszczeń lub podlega usunięciu z obiektu.

przeplyw-powietrza-w-centrali-wentylacyjnej-mistral-pro-1024x280-1

BYPASS W CENTRALACH MISTRAL DUO

W centralach MISTRAL DUO stosuje się przepustnicę klapowa na wywiewie. Natomiast kanał bypassu montowany jest w górnej części centrali ponad krzyżowymi wymiennikami ciepła. Po otwarciu przepustnicy, usuwane powietrze, przepływając przez centralę, omija wymienniki. Dzięki temu nie dochodzi do wymiany ciepła. Powietrze podlega filtracji, a następnie bez zmiany temperatury trafia na nawiew do pomieszczeń lub podlega usunięciu z obiektu.

przeplyw-przez-bypass-w-centrali-wentylacyjnej-mistral-duo

BYPASS ZEWNĘTRZNY

W większości pozostałych central wentylacyjnych istnieje możliwość ich przystosowania do podłączenia bypassu zewnętrznego. W tym przypadku w komorze wyrzutowej centrali wykonuje się dodatkowy króciec. Należy go połączyć z kanałową przepustnicą montowaną na kanale wywiewnym.

W tym przypadku powietrze płynące dodatkowym kanałem omija wymiennik (brak odzysku ciepła). Jednak omija również filtr zamontowany wewnątrz centrali. Z tego względu zaleca się zastosować na bypassie dodatkowy filtr kanałowy. Zapewni on filtrację oraz zabezpieczy wentylator centrali przez zabrudzeniem.

przeplyw-przez-bypass-zewnetrzny-omijajacy-rekuperator