Wymiana powietrza w rekuperatorach produkcji PRO-VENT może odbywać się właściwie na kilka sposobów. Wymiana powietrza w rekuperatorach produkcji PRO-VENT może następować właściwie na kilka sposobów. Zależy to mianowicie od rodzaju centrali rekuperacyjnej i zastosowanego w nim wymiennika do odzysku ciepła. Jeśli centrala wentylacyjna  posiada bypass wymiennika ciepła, istnieje możliwość obejścia wymiennika, w ten sposób, że nie następuje wymiana ciepła.

wymiana-powietrza-temperatury-w-rekuperatorze-mistral-pro-vent

WYMIANA POWIETRZA W REKUPERATORZE – OGÓLNIE

Obieg powietrza w centralach PRO-VENT MISTRAL przedstawiono na przykładzie centrali z wymiennikiem krzyżowym. Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem central PRO-VENT MISTRAL polega na usunięciu powietrza zużytego, a także dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach. Zużyte powietrze poprzez system kanałów wpływa do centrali wentylacyjnej. W pierwszej kolejności powietrze przechodzi przez filtr wywiewu, na którym zatrzymują się większe zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu wentylacyjnym. Dalej, w wymienniku do odzysku ciepła następuje wymiana ciepła do powietrza nawiewanego. Natomiast świeże powietrze wlatuje kanałem wlotowym do wnętrza urządzenia. Następnie przechodzi przez filtr nawiewu, który wyłapuje drobiny kurzu oraz alergeny, pyłki traw i drzew. Po przejściu przez wymiennik do odzysku ciepła, tak ogrzane i przefiltrowane powietrze wentylacyjne trafia do pokoi, sal czy biur.

przeplyw-powietrza-w-rekuperatorze-mistral

OMINIĘCIE ODZYSKU CIEPŁA – WYMIANA POWIETRZA POPRZEZ BYPASS LUB BLOK LETNI

Kiedy odzysk ciepła nie jest wymagany, możliwe jest obejście wymiennika ciepła i puszczenie powietrza przez tzw. komorę bypassu. Może to dziać się automatycznie, o ile rekuperator posiada sterowaną automatycznie przepustnicę bypass.

Jeśli rekuperator nie jest wyposażony w przepustnicę bypass, zwykle możliwe jest zastąpienie wymiennika ciepła przez blok letni. Dzięki temu wymiana powietrza następuje bez procesu odzyskiwania ciepła.

W ofercie PRO-VENT wszystkie rekuperatory przeciwprądowe (MISTRAL PRO, MISTRAL SMART, MISTRAL SLIM) posiadają automatyczny, 100% szczelny bypass wymiennika ciepła. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rekuperatorów z podwójnym wymiennikiem krzyżowym (MISTRAL DUO). Taka budowa umożliwia automatyczne sterowanie odzyskiem ciepła w zależności od potrzeb. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w okresie letnim. Wtedy automatyka centrali samoczynnie zmienia stan przepustnicy, dzięki czemu wymiana powietrza może przebiegać bez odzysku ciepła w odpowiednich cyklach. Umożliwia to skuteczniejsze chłodzenie pomieszczeń w okresie nocnym.

Natomiast blok letni można zastosować w tradycyjnych rekuperatorach krzyżowych z serii MISTRAL. Blok dostarcza się w komplecie z centralami od MISTRAL 400 do MISTRAL 800. Dla większości pozostałych central można dokonać specjalnego zamówienia na blok letni.

wymiana-powietrza-w-rekuperatorach-mistral-pro-vent

BYPASS W CENTRALACH MISTRAL PRO, SMART, SLIM

W centralach MISTRAL PRO, MISTRAL SMART i MISTRAL SLIM zastosowano przepustnicę suwakową montowaną w komorze wywiewnej centrali. Natomiast kanał bypassu wykonany jest za wymiennikiem przy tylnej ściance centrali. Po wyłączeniu odzysku ciepła przepustnica suwakowa zamyka możliwość przepływu powietrza przez wymiennik, otwierając jednocześnie kanał bypassu. Powietrze usuwane, przepływając przez centralę, omija wymienniki. Dzięki temu nie dochodzi do wymiany ciepła. Powietrze podlega jedynie filtracji, a następnie bez zmiany temperatury trafia na nawiew do pomieszczeń lub podlega usunięciu z obiektu.

przeplyw-powietrza-w-centrali-wentylacyjnej-mistral-pro-1024x280-1

BYPASS W CENTRALACH MISTRAL DUO

W centralach MISTRAL DUO stosuje się przepustnicę klapową na wywiewie. Natomiast kanał bypassu montowany jest w górnej części centrali ponad krzyżowymi wymiennikami ciepła. Po otwarciu przepustnicy, usuwane powietrze, przepływając przez centralę, omija wymienniki. Dzięki temu nie dochodzi do wymiany ciepła. Powietrze podlega filtracji, a następnie bez zmiany temperatury trafia na nawiew do pomieszczeń lub podlega usunięciu z obiektu.

przeplyw-przez-bypass-w-centrali-wentylacyjnej-mistral-duo

BYPASS ZEWNĘTRZNY

W większości pozostałych central wentylacyjnych istnieje możliwość przystosowania ich do podłączenia bypassu zewnętrznego. W tym przypadku w komorze wyrzutowej centrali wykonuje się dodatkowy króciec. Należy go połączyć z kanałową przepustnicą montowaną na kanale wywiewnym.

W tym przypadku powietrze płynące dodatkowym kanałem omija wymiennik (brak odzysku ciepła). Jednak omija również filtr zamontowany wewnątrz centrali. Z tego względu zaleca się zastosować na bypassie dodatkowy filtr kanałowy. Zapewni on filtrację oraz zabezpieczy wentylator centrali przez zabrudzeniem.

przeplyw-przez-bypass-zewnetrzny-omijajacy-rekuperator

WYMIANA POWIETRZA, A BUDOWA REKUPERATORÓW PRO-VENT MISTRAL

Poznaj budowę rekuperatorów PRO-VENT MISTRAL.

wymiana-powietrza-baner

POZNAJ WSZYSTKIE MODELE REKUPERATORÓW MISTRAL