Program „Czyste Powietrze” to jeden z najważniejszych programów rządowych wspierających walkę ze smogiem oraz wspomagający termomodernizację istniejących budynków jednorodzinnych. Z tego powodu program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Sprawdź jak będzie wyglądała edycja programu w 2024 roku oraz na jakie kwoty dofinansowania można liczyć.

czyste-powietrze-2024-las

W ramach programu „Czyste Powietrze” 2024 można liczyć na dofinansowanie:

 • wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (kopciucha) na nowy, efektywny i ekologiczny kocioł lub pompę ciepła;
 • modernizacji instalacji grzewczej;
 • ocieplenia budynku;
 • wymiany okien i drzwi;
 • zakupu rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • montażu instalacji fotowoltaicznej.

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE 2024

Należy pamiętać, że od 1 kwietnia 2024 roku będą obowiązywać dodatkowe wymogi dla urządzeń grzewczych. Pod szczególną kontrolą znajdą się pompy ciepła oraz kotły na pellet. Co to oznacza w praktyce? Ogólnie rzecz biorąc, zmiany zakładają weryfikację parametrów technicznych przez niezależnie akredytowane laboratoria, a beneficjenci będą mogli „wybrać” urządzenie wyłącznie spośród tych znajdujących się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Podobne podejście będzie dotyczyć kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet drzewny. Przy czym, w przypadku tych urządzeń nie przewiduje się weryfikacji parametrów przez akredytowane laboratoria, a jedynie obowiązkowy wybór z listy ZUM.

Co to jest lista ZUM?

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) stanowi idealną pomoc dla wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”. Dlaczego? Ponieważ zawiera pełną listę urządzeń, które spełniają określone standardy środowiskowe oraz parametry techniczne.

Jakie centrale wentylacyjne na liście ZUM?

Na liście ZUM można również znaleźć energooszczędne rekuperatory firmy PRO-VENT z serii na przykład MISTRAL PRO, MISTRAL SMART, MISTRAL SLIM, MISTRAL CITY.

czyste-powietrze-2024-rekuperacja

JAKIE KWOTY DOFINANSOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE 2024?

W poprzedniej edycji programu z 2023 roku obowiązywały trzy progi dofinansowania i ten podział prawdopodobnie będzie obowiązywał również w 2024 r.  Progi dofinansowania są uzależnione od dochodów beneficjenta.

W podstawowym poziomie dofinansowania można otrzymać do 66 tys. złotych, a przeznaczony jest dla osób, których dochód roczny nie przekracza 135 tys. złotych.

 • Dofinansowanie między: 35 tys. – 66 tys. złotych. Możliwe do uzyskania w przypadku wymiany “kopciucha” na pompę ciepła do celów ogrzewania i c.w.u. Do tego można oczywiście wykonać inne prace, np. zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplić budynek, zamontować fotowoltaikę. O najwyższą kwotę dofinansowania 66 tys. zł. mogą ubiegać się osoby, które wykonają kompleksową termomodernizację.
 • 25 tys. – 56 tys. złotych. Dostępne dla tych, którzy planują wymianę “kopciucha” na inne źródło ciepła niż pompa ciepła (np. kocioł gazowy). W tym przypadku również można ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż rekuperacji. Najwyższy poziom dofinansowania dotyczy remontu z kompleksową termomodernizacją i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • 13 tys. – 33 tys. złotych. Wysokość dofinansowania do przedsięwzięć nieobejmujących wymianę źródła ciepła, za to obejmujących na przykład zakup i montaż wentylacji mechanicznej, ocieplenia, wymiany okien drzwi zewnętrznych czy bram garażowych.

Podwyższony poziom dofinansowania przewidziany jest dla osób fizycznych, dla których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Daje on szansę na uzyskanie nawet 99 000 złotych.

Najwyższy poziom dofinansowania to szansa na nawet 135 tys. złotych dofinansowania, a przewidziana jest dla osób, dla których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku każdego z dofinansowań można otrzymać dodatkowo środki na przeprowadzenie audytu energetycznego.

POZNAJ WSZYSTKIE MODELE REKUPERATORÓW MISTRAL