Zastanawiasz się co to jest rekuperacja? Jak działa? Jakie daje korzyści oraz czy jej montaż się opłaca? W artykule odpowiadamy na te oraz inne pytania dotyczące wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

CO TO JEST REKUPERACJA

rekuperacja-wybór-rekuperatora

Rekuperacja to inaczej wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Czyli proces, w którym z ciepłego powietrza usuwanego z budynku odbieramy energię i przekazujemy do chłodnego ale świeżego powietrza nawiewanego. Sercem układu jest rekuperator, a za rozprowadzenie świeżego powietrza po budynku i usunięcie zużytego odpowiada system kanałów wentylacyjnych.

Tradycyjny, grawitacyjny system wentylacyjny mieszkań polega na usuwaniu zużytego powietrza z pomieszczeń mogących wydzielać zapachy oraz duże ilości wilgoci tj. kuchni, łazienek, WC itp. za pomocą kratek i kominów wentylacyjnych oraz wyrzuceniu go ponad dach budynku. Jednocześnie świeże powietrze dopływa poprzez nieszczelności okien do pomieszczeń „czystych” takich jak pokoje, salony. Ruch powietrza odbywa się zatem w kierunku od pokoi, salonów, sypialni poprzez korytarze, hole do kuchni i łazienek (WC).

Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka okienna i drzwiowa całkowicie eliminuje dotychczas stosowany grawitacyjny sposób wentylacji budynków. W pomieszczeniach (przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej) następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu, takich jak: dwutlenek węgla, para wodna, kurz oraz wiele chemicznych związków wydzielanych z materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia.

W opisanej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem, dla którego nie ma alternatywy, jest system wentylacji wymuszonej, powodujący w sposób mechaniczny wymianę powietrza, przy czym optymalnym systemem jest układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła.

JAK DZIAŁA REKUPERACJA

Ciepło, które dostarczamy do budynku i za które płacimy, zawsze w pewnym stopniu z niego ucieka. Ponieważ ceny energii (gazu, energii elektrycznej, paliw stałych) systematycznie rosną, co raz większą uwagę przywiązujemy do energooszczędności budynków. Najważniejszą zaletą rekuperacji jest ograniczenie strat ciepła w budynku przy zachowaniu wysokiego komfortu przebywania i dobrej jakości powietrza wewnętrznego.

Zasada działania rekuperacji

Sercem systemu wentylacji mechanicznej jest rekuperator wyposażony między innymi w wymiennik ciepła. To od jego skuteczności zależy sprawność odzysku ciepła całego urządzenia, a także całego systemu rekuperacji.

wymiana-powietrza-temperatury-w-rekuperatorze-mistral-pro-vent

Zużyte powietrze z budynku jest zasysane przez wentylator wywiewny i dostarczane na jedną stronę wymiennika ciepła. Natomiast świeże powietrze zewnętrzne trafia na drugą stronę wymiennika ciepła. Co ważne, strumienie powietrza nie mieszają się ze sobą. Co oznacza, że zużyte powietrze usuwane z budynku nie dostaje się do świeżego powietrza nawiewanego. Zachodzi za to intensywna wymiana ciepła między strumieniami. Autorska, niesymetryczna konstrukcja wymienników ciepła zapewnia wysoką skuteczność odzysku ciepła, nawet przy intensywnej wentylacji.

Rekuperator podłączony jest do kanałów wentylacyjnych, dzięki którym świeże powietrze jest rozprowadzane po budynku, brudne zaś usuwane na zewnątrz.

Co ważne, rekuperacja to nie tylko podgrzanie powietrza dostarczanego do budynku, to również filtracja powietrza oraz pełna kontrola nad pracą systemu wentylacyjnego.

Każdy rekuperator PRO-VENT MISTRAL ma dedykowane dla siebie, najbardziej odpowiedni rodzaj filtra. Standardowo stosuje się włókniny filtracyjne klasy Iso Coarse 90% (G4), które wyłapują między innymi drobiny kurzu, grubszy pył, pyłki traw i drzew. Jednak dla większości urządzeń dostępne są również filtry dokładne ePM1 65% (F7). Mają one wyższą skuteczność i mogą zatrzymywać dodatkowo również roztocza, pył węglowy, częściowo smog i bakterie oraz do 65% drobnego pyłu, spalin.

GDZIE UMIEŚCIĆ REKUPERACJĘ?

Odpowiadając na pytanie gdzie umieścić rekuperację i jak powinna wyglądać instalacja rekuperatora należy oczywiście brać pod uwagę projekt instalacji wentylacyjnej.

rekuperacja-pro-vent-mistral-home-w-szafie

CZY REKUPERACJA SIĘ OPŁACA – KORZYŚCI Z ODZYSKU ENERGII

Wiele osób zastanawia się, czy rekuperacja to rozwiązanie, które warto stosować. Odpowiedź jest bardzo prosta – zdecydowanie tak!

Dlaczego? Powodów nie brakuje.

Straty ciepła z budynku wraz z powietrzem wentylacyjnym sięgają nawet 60% strat całkowitych.

rekuperacja_po_termos

Zatem czy nie warto zainwestować w jego oszczędzanie?

Rekuperatory PRO-VENT MISTRAL pozwalają na zredukowanie strat wentylacyjnych od 70% do 96%.

Dodatkowo możemy także poczynić oszczędności rezygnując w trakcie budowy z murowanych szybów i kominów wentylacyjnych. Okna nie muszą mieć mikrowentylacji, co więcej, nie wszystkie muszą być otwierane. Dodatkowo montowany kocioł może mieć mniejszą moc i możemy także zmniejszyć ilość grzejników. To dlatego że redukujemy straty ciepła.

budowa-rekuperatora-pro-vent-mistral-rekuperacja

Przeliczając oszczędność na pieniądze widzimy konkret, ale zyskujemy coś jeszcze – lepsze zdrowie.


Chodzi o to, że nawiewamy do domu wciąż świeże powietrze, usuwamy zużyte a wraz z nim znaczną ilość alergenów, grzybów, roztoczy.
Przebywając w pomieszczeniach zamkniętych jesteśmy bowiem wciąż narażeni na kontakt z powietrzem o małej jonizacji ujemnej. Powietrze jest przesiąknięte „wyziewami” z tworzyw sztucznych, np. mebli, dywanów, detergentów itp. Dlatego zdając sobie z tego sprawę musimy szczególnie dbać o jego wymianę.
Czyste powietrze potrzebne jest nam jak czysta woda – w rzeczywistości nie da się bez niego żyć. Dlatego zadbajmy by w naszych domach go nie brakowało. Jak już wspomniano niejednokrotnie, we współczesnym budownictwie energooszczędnym nie da się stosować już wentylacji grawitacyjnej. To dlatego, że nie dostarczy ona już odpowiednich ilości świeżego powietrza.
Tylko nawiewno-wywiewna wentylacja mechaniczna i odzysk ciepła może wydajnie i oszczędnie zapewnić nam odpowiednie ilości świeżego, a także przefiltrowanego powietrza.

REKUPERATORY W OFERCIE PRO-VENT

BUDOWA REKUPERATORA

Chcesz poznać szczegóły dotyczące budowy rekuperatora? Interesuje cię proces wymiany powietrza w rekuperatorze lub kwestie działania bypassu, czyli biernego chłodzenia podczas letnich nocy?

Nic prostszego! Zapraszamy do lektury wielu ciekawych artykułów na temat rekuperacji.

REKUPERACJA Z NATURALNYM CHŁODZENIEM

rekuperacja-z-gwc

Jak wspomniano wcześniej, najważniejszą zaletą rekuperacji jest ograniczenie strat ciepła w budynku przy zachowaniu wysokiego komfortu przebywania i dobrej jakości powietrza wewnętrznego.

Można jednak zrobić znacznie więcej stosując płytowy gruntowy wymiennik ciepła (GWC). Jest to pierwszy element systemy wentylacyjnego, a jego głównym zadaniem jest pozyskiwanie darmowej energii ciepła i chłodu z gruntu, co we współpracy z rekuperatorem przekłada się na minimalizację ucieczki ciepła przez system wentylacyjny.

To, że wykorzystywana jest darmowa energia z gruntu oznacza, że za nią nie zapłacimy. Co przy stale rosnących cenach energii jest niezwykle istotną sprawą. Wentylacja mechaniczna dopełniona o gruntowy wymiennik ciepła to dobra praktyka.

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) jest rozwiązaniem proekologicznym, wykorzystującym energię płytkich warstw gruntu.

W okresie letnim gruntowy wymiennik ciepła dostarcza do domu powietrze nie tylko świeże, zewnętrzne, ale również chłodne. Chłodzenie budynku jest również praktycznie bezkosztowe, wykorzystując energię zgromadzoną w płytkich warstwach gruntu.

Sprawdź jaką możesz uzyskać temperaturę za gruntowym wymiennikiem ciepła.

Pomiary skuteczności GWC na żywo.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła podnosi sprawność całego procesu rekuperacji ponieważ stabilizuje temperaturę powietrza, które do rekuperatora dociera. Temperatura po przejściu przez GWC jest zawsze dodatnia, co eliminuje konieczność stosowania wstępnych nagrzewnic elektrycznych. Dodatkowo, podnosi to sprawność odzysku ciepła w samej centrali wentylacyjnej i praktycznie uniezależnia ją od chwilowych temperatur zewnętrznych. Ponieważ całość procesu wentylacji jest niezwykle efektywna (straty wentylacyjne są zredukowane w maksymalnym stopniu) wskazane jest dobieranie optymalnych układów wentylacyjnych (pod kątem ilości powietrza), które zapewniają komfortowe i zdrowe warunki w budynku.

komfortowa-rekuperacja-w-domu-z-gwc-gruntowym-wymiennikiem-ciepła

REKUPERACJA W WALCE ZE SMOGIEM

Rozwiązaniem, które usunie smog i alergeny wziewne dostające się do systemu wentylacyjnego jest elektryczny filtr powietrza PRO-VENT CLEAN R . Połączenie wybranych modeli rekuperatorów PRO-VENT MISTRAL z elektro- jonizacyjnym filtrem powietrza PRO-VENT CLEAN R tworzy barierę, która nawet w 99,95% oczyszcza napływające do budynku powietrze. Tarcza antysmogowa nie tylko wyłapuje i neutralizuje związki chemiczne, pyły, bakterie, wirusy i alergeny.  Co równie istotne, tarcza antysmogowa pilnuje aby do budynku nie przedostawały się zanieczyszczenia bezpośrednio z zewnątrz, np. przez nieszczelności. To z kolei oznacza, że budynek jest wypełniony świeżym i czystym powietrzem, wolnym od smogu. Co więcej, zastosowane rozwiązania energooszczędne zapewniają możliwie niskie zużycie energii elektrycznej oraz wysoki odzysk ciepła.

Skuteczność filtracji powietrza do 99,95%

rekuperacja-cleanr-technologia-stopfield

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ