PROJEKT WENTYLACJI DLA DOMU JEDNORODZINNEGO

Jak prawidłowo wykonać projekt wentylacji dla domu jednorodzinnego? Przedstawiamy krótki artykuł mający na celu ukazanie przykładowych kroków tego procesu.

dom-budowa-projekt-dach-niepelny

DOBÓR WYDATKU CENTRALI

Jako przykład wykonamy projekt wentylacji dla domu parterowego o powierzchni 140 m2 i kubaturze 370 m3. Załóżmy wobec tego, że w domu mieszkają 4 osoby. Dodatkowo, nad całą powierzchnią mieszkania znajduje się poddasze nieużytkowe.

PROJEKT WENTYLACJI – MIEJSCE NA INSTALACJĘ

Nasz projekt wentylacji zakłada umieszczenie całej instalacji wentylacyjnej na poddaszu.

 • Na rzucie budynku najpierw nanosimy punkty nawiewu powietrza (anemostaty): w sypialniach, gabinecie. Natomiast w pokoju dziennym zaplanowano dwa nawiewy. Jeden ustawiony jest na wydatek ok. 50 m3/h, natomiast drugi, większy, normalnie jest zamknięty i załączany przez przepustnicę z siłownikiem (gdy potrzebna będzie intensywna wymiana). Co więcej, łącznik przepustnicy zamontujemy na ścianie w pokoju dziennym. Kanał nawiewny do gabinetu zaopatrzony zostanie w przepustnicę redukującą ciśnienie (ponieważ zlikwiduje to szum od anemostatu).

Następnie nanosimy punkty wywiewne (anemostaty) w pomieszczeniach:

 • łazienka: 1 szt.
 • garderoba: 1 szt.
 • WC: 1 szt.
 • przedsionek: 1 szt.
 • kuchnia: 2 szt.

W kuchni przewidziano dwa wywiewy: jeden sufitowy zakończony anemostatem, drugi zaś podłączony do okapu kuchennego z filtrem tłuszczowym (nad kuchenką elektryczną)

UMIEJSCOWIENIE REKUPERATORA

Projekt wentylacji powinien najpierw zakładać znalezienie miejsca oddalonego od sypialni z dogodnym dojściem do czerpni i wyrzutni. Czerpnię i wyrzutnię umieścimy więc w ścianach naprzeciwległych. Rekuperatory zasilamy z instalacji elektrycznej z gniazdkiem i uziemieniem ochronnym 230V. Natomiast odpływ skroplin wyprowadzamy przewodem 22 mm wyprowadzonym przez mały otwór w ścianie. Należy pamiętać, aby zrobić to bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej lub do specjalnie przygotowanego zbiornika, który będziemy ręcznie opróżniać. Przełącznik trybu pracy połączony przewodem 6 X 0,5 mm2/500V z centralą zamontujemy natomiast na ścianie w kuchni.

RODZAJ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Całą instalację nawiewno-wywiewną wykonamy z izolowanych kanałów, a także metalowych trójników. Ze względu na fakt, że cała instalacja poprowadzona będzie na poddaszu nieocieplanym, w celu ograniczenia strat cieplnych wszystkie kanały przykryte będą dodatkowo wełną mineralną o grubości 50 mm. Dodatkowo wszystkie drzwi od pokoi mają szczelinę wentylacyjną przy podłodze ok. 1,5 cm. Natomiast drzwi od łazienki i WC dodatkowo zaopatrzone są w kratki.

wentylacja-domu-jednorodzinego

WYMAGANE ILOŚCI POWIETRZA USUWANEGO Z POMIESZCZEŃ Vu

 • kuchnia z kuchenką elektryczną: 50 m3/h
 • garderoba: 15 m3/h
 • łazienka: 50 m3/h
 • toaleta: 30 m3/h
 • pomieszczenie gospodarcze: 15 m3/h
 • przedsionek: 15 m3/h

RAZEM: Vu= 175 m3/h

Aby zapewnić okresowe zwiększenie wydatku centrali o ok. 50%-60% liczymy:

Vmax = 175 m3 + 0,5 * 175 m3/h = 262,5 m3/h

WYMAGANE ILOŚCI POWIETRZA ŚWIEŻEGO NAWIEWANEGO:

 • dla jednej osoby potrzebujemy ok. 30m3/h, zatem dla 4 osób: 4*30 m3/h =120m3/h
 • dodatkowo okresowe zwiększenie o 100m3/h (dla salonu)

RAZEM: Vn= 220 m3/h

SPRAWDZENIE KROTNOŚCI WYMIAN

Stosunek liczbowy ilości powietrza wentylacyjnego do kubatury pomieszczeń, w zależności od ilości osób, powinien zawierać się w granicach 0,3-0,8. Jest to oczywiście tzw. krotność wymian.

Krotność wymian wychodzi 0,59, zatem mieścimy się w dopuszczalnym przedziale.
Dobieramy centralę biorąc pod uwagę największą wartość z wyliczonych. Jest to więc 1 krok w doborze centrali.
Potrzebna jest nam zatem centrala o wydatku Vmax=262 m3/h. Czyli może to być MISTRAL 250.
Jest to 1 krok w doborze centrali, następnie należy sprawdzić spadki ciśnień.

PROJEKT WENTYLACJI – DOBÓR INSTALACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

OBLICZENIE SPADKÓW CIŚNIEŃ – STRATY CIŚNIENIA

Instalacje wentylacyjne w rzeczywistości składają się z wielu elementów. Przykładowo są to: wentylator, kolana, kratki, wymienniki ciepła, filtry itp. Wszystkie te komponenty powodują opory przepływu powietrza, czyli tzw. straty ciśnienia. Wielkość strat również decyduje o doborze właściwej centrali. Strata ciśnienia ΔP całej instalacji jest obliczana poprzez sumowanie pojedynczych oporów.

ZASADY PROJEKTOWANIA

Projektujemy osobno ciąg nawiewny, a także osobno ciąg wywiewny dla maksymalnego wydatku. Dbamy,  aby spadek ciśnienia statycznego od czerpni do najdalszego nawiewu (odpowiednio od wyrzutni do najdalszego wywiewu) był mniejszy od 130-150 Pa.

spadki-cisnienia-wentylacji

DANE:
Długość najdłuższego odcinka kanału nawiewnego (nitka czerwona): 18,5 m

Ilość:

 • trójników: 4
 • anemostatów (jeden końcowy): 1
 • łuków: 2
 • kolan (ostrych załamań kanału ok. 60-90°): 2
 • czerpni: 1
 • kolan: 1
 • Długość kanału od czerpni do centrali (linia zielona): 9,5 m

STRATY CIŚNIENIA (OPORY) INSTALACJI NAWIEWNEJ LICZYMY JAKO SUMĘ:

STRONA NAWIEWNA:
Strata na:

 • anemostacie: 30 Pa
 • długości przewodu: 18,5m * 2 Pa/m = 37 Pa
 • trójnikach: 4 szt. * 4 Pa = 16 Pa
 • łukach: 2 * 3 Pa = 6 Pa
 • kolanach: 2 * 4 Pa = 8 Pa

STRONA CZERPNA


Strata na:

 • czerpni: 20 Pa
 • długości przewodu: 9,5 m * 2 Pa/m = 19 Pa
 • kolanie: 1 * 4 Pa = 4 Pa

SUMA: 30 Pa + 37 Pa + 16 Pa + 6 Pa + 8 Pa + 20 Pa + 19 Pa + 4 Pa = 140 Pa

Zatem strata ciśnienia na instalacji nawiewnej wynosi ΔP=140 Pa

Podobnie liczymy również stratę ciśnieniową dla instalacji wywiewnej.

PROJEKT WENTYLACJI – DOBÓR REKUPERATORA MISTRAL

Znając straty ciśnienia, a także wymagane wydajności dobieramy centralę, która przy sprężu ok. 150 Pa ma wydatek 260-280 m3/h.

Parametry takie posiada choćby centrala MISTRAL 250 ECONO.

Średnice kanałów dobieramy wg. danych centrali, od czerpni i wyrzutni do centrali Ø 160 mm. Również kanały główne i wywiewne dochodzące do centrali Ø 160 mm. Zatem kanały Ø 160 mm prowadzimy w miarę możliwości aż do ostatniego trójnika (zmniejszy to straty ciśnienia).

Jednak kanały odgałęźne do anemostatów powinny mieć średnicę Ø 100 mm.