Wentylacja w domu to nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszystkim zdrowia. Właściwa wymiana powietrza w budynku wpływa na jego jakość, redukując wilgoć i inne zanieczyszczenia znajdujące się w domowych wnętrzach.

Szacuje się, że dorosły człowiek potrzebuje w ciągu doby aż ponad 25 kg powietrza, warto zadbać więc o jego jakość. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to jeden z najlepszych sposobów na zapewnienie najwyższej jakości powietrza w pomieszczeniach oraz energooszczędności systemu.

pro-vent-rekuperacja-w-domu-i-mieszkaniu-mistral-home
Kompaktową centralę wentylacyjną można zamontować na ścianie pomieszczenia technicznego lub garażu. Szukając miejsca na rekuperację należy zwrócić uwagę na warunki pracy urządzenia, w tym temperaturę pomieszczenia.

JAKIE SĄ RODZAJE SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH?

Wentylacja grawitacyjna

Tradycyjny, grawitacyjny system wentylacji mieszkań i domów polega na usuwaniu zużytego powietrza z kuchni, łazienek, WC itp. za pomocą kratek i kominów wentylacyjnych i wyrzucaniu go ponad dach budynku. Napływ świeżego powietrza powinien równolegle odbywać się nieszczelnościami. Czyli przede wszystkim przez stolarkę okienną i drzwiową do tzw. pomieszczeń „czystych” takich jak pokoje, salon.

Aby wentylacja grawitacyjna działała poprawnie okna i drzwi powinny być nieszczelne aby zapewnić stały dopływ świeżego powietrza. Po drugie, kanały wentylacyjne powinny być prawidłowo zaprojektowane i wykonane. Po trzecie, temperatura na zewnątrz budynku powinna być niższa niż wewnątrz, bądź na zewnątrz powinien wiać lekki wiatr.

kratka-wentylacyjna-dlon-sprawdza-ciag-powietrza-wentylacja-grawitacyjna

Uzależnienie procesu wymiany powietrza od warunków pogodowych sprawia, że niezwykle trudno jest nad nim panować, a tym bardziej regulować. Dlatego zimą podczas mrozów i silnych wiatrów następuje ogromna ucieczka ciepła z domu powodująca szybkie wychłodzenie mieszkania. Próby kontrolowania sytuacji za pomocą np. uszczelnionych okien dają rezultaty w postaci zagrzybionych ścian, a powietrze i tak bywa dosłownie „wysysane” innymi miejscami.

Dodajmy zresztą, że w czasach gdy stawia się budynki szczelne ten rodzaj wentylacji jako skutecznej wentylacji ma jeszcze mniejsze szanse powodzenia.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna to taka, w której za prawidłowy ruch powietrza w domu odpowiada urządzenie wentylacyjne. Zależnie od „kierunku” pracy urządzenia rozróżniamy wentylacją mechaniczną nawiewną, wentylację mechaniczną wywiewną, a także wentylacje mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Wprowadzenie stosownych energooszczędnych rozwiązań w postaci np. uszczelnionej stolarki okiennej i drzwiowej zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków higienicznych wewnątrz pomieszczeń. W tej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem, dla którego nie ma alternatywy, jest system wentylacji wymuszonej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Świeże powietrze zewnętrzne, oczyszczone w centrali wentylacyjnej trafia na wymiennik do odzysku ciepła. W nim zachodzi wymiana energii, czyli ciepła lub zarówno ciepła jak i wilgoci. Energia ta pochodzi ze zużytego powietrza, które z budynku wywiewamy. Sprawność wymiany ciepła sięga nawet 96% co w praktyce oznacza realne oszczędności na ogrzewaniu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu przebywania. Podgrzane i oczyszczone powietrze trafia do wszystkich wentylowanych pomieszczeń zapewniając komfort i najwyższą jakość powietrza.

wymiana-powietrza-temperatury-w-rekuperatorze-mistral-pro-vent

Aby jeszcze bardziej podnieść komfort w budynku, szczególnie w okresie zimowym, co raz popularniej stosuje się rekuperatory wyposażone w wymienniki entalpiczne. Poza ciepłem odzyskują one również wilgoć z powietrza wywiewanego tym samym rozwiązując problem zbyt suchego powietrza zimą oraz zaduchu latem.

WENTYLACJA W DOMU JEDNORODZINNYM LUB BLIŹNIAKU

Dobra wentylacja w domu jednorodzinnym oraz dwurodzinnym (bliźniaku) to kluczowy element do zapewnienia zdrowego i komfortowego środowiska życia. Wpływa ona na jakość powietrza oraz przyczynia się do oszczędności energetycznych. W dzisiejszych czasach, gdy spędzamy większość czasu w zamkniętych pomieszczeniach, ważne jest abyśmy mieli pewność, że oddychamy czystym powietrzem.

W budynku jednorodzinnym oraz dwurodzinnym idealnym rozwiązaniem jest wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Dobrze zaprojektowana powinna spowodować znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania budynku. Dzieje się tak, ponieważ wentylacja zachodzi w sposób kontrolowany oraz następuje znaczny odzysk energii z powietrza wywiewanego.

gwc-geo-natura-domek-z-instalacja
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) powinna obejmować wszystkie pomieszczenia, w których chcemy oddychać pełną piersią. Czyli te, przeznaczone na pobyt ludzi. Wentylację mechaniczną można uzupełnić o gruntowy wymiennik ciepła będący podstawowym elementem energooszczędnego systemu wentylacyjnego.

Praktyczne wskazówki dla właścicieli domów planujących rekuperację:

 • ilość powietrza nawiewanego powinna być równa lub 5 – 10% większa od ilości powietrza wywiewanego,
 • drzwi zewnętrzne, okna powinny być możliwie szczelne,
 • nie powinno być żadnych dodatkowych czynnych kanałów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z rekuperacją,
 • kanały wentylacyjne powinny być zaizolowane, a ilość kolan, trójników zminimalizowana,
 • centrala wentylacyjna powinna być zlokalizowana z dala od sypialni,
 • powinien być zapewniony swobodny przepływ powietrza między nawiewnikami i wywiewnikami (podcięcie drzwi przy podłodze).

Odpowiednia wentylacja zapewnia cyrkulację powietrza, co pozwala na usuwanie zanieczyszczeń i wilgoci z pomieszczeń. Pamiętajmy, że zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych jest prawdziwym problemem zdrowotnym.

Jak wykonać wentylację w domu dwurodzinnym?

Najlepiej osobno. To znaczy, że każda rodzina powinna posiadać własny, niezależny system wentylacji. Tylko w takim przypadku będzie mógł on pracować z wydajnością dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Wyobraźmy sobie, że jedna rodzina przyjmuje gości, a druga jest poza domem. W takim przypadku jedna cześć budynku powinna być wentylowana z większą wydajnością, a druga – z minimalną.

WENTYLACJA W DOMU WIELORODZINNYM

mistral-city-fv-rekuperator-do-mieszkań

Tradycyjny proces wymiany powietrza w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych polega na dostarczaniu świeżego powietrza poprzez okna znajdujące się w pokojach, przy jednoczesnym usuwaniu zużytego powietrza kanałami wentylacyjnymi z łazienek i kuchni. Rozwiązanie problemu zapewnienia właściwej wentylacji mieszkań metodą grawitacyjną w dobie stosowania powszechnie szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej jest niewystarczające.

Jak pogodzić oczywistą potrzebę ograniczania kosztów ogrzewania mieszkań z potrzebą oddychania świeżym i czystym powietrzem?

Stosując wentylację wymuszoną nawiewno- wywiewną z odzyskiem ciepła (i wilgoci), która zapewnia:

 • niezbędną wymianę powietrza,
 • znaczne ograniczenie (do ponad 90%) strat ciepła wentylacyjnego,
 • brak zawilgocenia pomieszczeń,
 • filtrację powietrza z kuchu i alergenów,
 • ograniczenie hałasu ulicznego,
 • bezpieczną pracę paleniskowych urządzeń grzewczych.

Podobnie jak w przypadku domu dwurodzinnego, również w domu wielorodzinnym każdy lokal mieszkalny może posiadać swoją indywidualną jednostkę wentylacyjną. Rozwiązanie takie nadaje się zarówno dla budynków nowych jak i termomodernizownych.

wentylacja-w-domu-wielorodzinnym-mistral-city-pro-vent
Kompaktowy rekuperator MISTRAL CITY schowany np. w szafce kuchennej.

Niewielkie rekuperatory firmy PRO-VENT zostały opracowane tak aby można je było montować w niewielkich przestrzeniach szafek kuchennych, łazienkowych, przedpokojach, nad pralką, lodówka i innych. Rozprowadzenie kanałów o małych przekrojach umożliwia ograniczenie kosztów jak i wymaganych prac remontowych. Rekuperator wyposażony w entalpiczny wymiennik ciepła wymaga jedynie podłączenie do prądu i ściennego manipulatora.

Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość niezależnej zmiany wydajności wentylacji dla każdego mieszkania, a niski poziom hałasu przez urządzenie zapewnia, że jego praca jest komfortowo niesłyszalna.

wentylacja-w-domu-decentralna-schemat

Wentylacja indywidualna

Wentylacja zdecentralizowana, niezależna jednostka wentylacyjna dla każdego lokalu. Niewielki rekuperator można schować w przestrzeni szafek kuchennych, łazienkowych, przedpokojach i innych. Centrala wentylacyjna wyposażona w filtry powietrza o dużej czynnej powierzchni gwarantuje nawiew powietrza czystszego niż na dworze.

Pracownicy firmy PRO-VENT podczas licznych imprez targowych spotykają się z przedstawicielami samorządów mieszkaniowych zawiedzionych warunkami panującymi w ich niedawno budowanych lub remontowanych domach. Skutki braku należytej wentylacji są bardzo szybko widoczne.

WENTYLACJA W DOMU MODERNIZOWANYM

W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny dotyczący ograniczenia emisji w UE o co najmniej 55% do 2030 roku. Jedną z inicjatyw jest podjęcie szerokiej termomodernizacji budynków prywatnych i publicznych. Według dostępnych danych w Polsce wybudowanych jest 14,2 mln budynków, z czego niemal 40% to budynki mieszkalne jednorodzinne. Termomodernizacja budynku pozwala na ograniczenie zapotrzebowania na energię końcową o 75% względem obecnego poziomu oraz redukcję ok. 10% całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych i 25% całkowitej emisji pyłów w Polsce.

Gruntowy wymiennik ciepła poprawia efektywność energetyczną systemu wentylacyjnego zapewniając oszczędną eksploatację zimą oraz latem.

Budynki po termomodernizacji stają się budynkami szczelnymi, które powinny mieć mniejsze zapotrzebowanie na ciepło i lepszą efektywność energetyczną. Żeby ten cel osiągnąć i jednocześnie zapewnić zdrowy mikroklimat wewnątrz należy stosować wentylację wymuszoną z odzyskiem ciepła. Może to być wentylacja centralna, czyli jedno urządzenie obsługujące cały budynek lub zdecentralizowana. W tym przypadku każde pomieszczenie (np. klasa szkolna), mieszkanie itp. mają swoją niezależną centralę wentylacyjną.

KORZYŚCI Z POPRAWNEJ WENTYLACJI W DOMU: OD ZDROWEGO POWIETRZA DO OSZCZĘDNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Odpowiednia wentylacja zapewnia stałą cyrkulację powietrza, czyli nawiewanie powietrza świeżego i usuwanie zanieczyszczeń oraz wilgoci z pomieszczeń. Rekuperacja sprawia, że powietrze świeże napływa do budynku w niezbędnej i kontrolowanej ilości do wszystkich wentylowanych pomieszczeń. Co ważne, jest ono dodatkowo oczyszczone przez filtry mechaniczne lub w niezwykle dokładnych filtrach elektro-jonizacyjnych PRO-VENT CLEAN R.

CleanR-rekuperator-MISTRAL-tarcza_antysmogowa

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) jest energooszczędnym rozwiązaniem, które wspiera najwyższą efektywność energetyczną budynku. Wysoka sprawność odzysku ciepła sprawia, że ogranicza się koszty ogrzewania budynku. Co więcej, niewielki pobór mocy przez wentylatory oraz inteligentny system ochrony wymiennika ciepła przed szronieniem oznacza, że praca wentylacji nie generuje wysokich kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej. Układy automatyki i sterowania dbają o to by ilość powietrza wentylacyjnego była dostosowana do aktualnych potrzeb i stylu życia domowników.

komfortowa-wentylacja-w-domu-z-gwc-gruntowym-wymiennikiem-ciepła

Dom wypełniony świeżym i czystym powietrzem

Poczuj prawdziwy komfort życia w domu, w którym oddychasz pełną piersią. Pozwól sobie na zdrowsze życie i odkryj jak dobrze działa na Ciebie najwyższa jakość powietrza.

SKUTKI BRAKU WŁAŚCIEJ WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH

Źle lub w cale nie działająca wentylacja w budynku powoduje uczucie zaduchu, obecność nieprzyjemnych zapachów oraz ogólne uczucie dyskomfortu. Niesprawna wentylacja ma niekorzystny wpływ nie tylko na zdrowie, ale również na konstrukcję budynku. Jeżeli nie wymieniamy zużytego powietrza na świeże zewnętrze, w pomieszczeniach rośnie stężenie pyłów i zanieczyszczeń stałych głównie pochodzenia organicznego.

wykres-wentylacja-w-domu-skutki-braku-wentylacji
Spadek odporności na schorzenia użytkownika zagrzybionego mieszkania oraz wzrost potencjału flory bakteryjnej uwzględniając czas trwania zagrzybienia.

Każdy budynek i każde pomieszczenie jest źródłem emisji zanieczyszczeń. Są to dwutlenek węgla, para wodna, lotne związki organiczne (LZO), kurz, pył i inne. LZO mogą stanowić 60% wszystkich substancji zanieczyszczających atmosferę, a 73% z nich znajduje się na liście związków rakotwórczych. Znajdują się w szeregu produktów stosowanych powszechnie w domach. Z i zmieniają swój stan skupienia i przedostają się do powietrza już w temperaturze pokojowej.

Również dwutlenek węgla jest jednym z wiodących zanieczyszczeń powietrza. Zaleca się, aby udział dwutlenku węgla CO2 w pomieszczeniach w których przebywają ludzie nie przekraczał 0,15% (ok.1500ppm). Tzw. „nieświeżość powietrza” i związany z tym dyskomfort, przygnębienie i spadek wydajności pracy pojawia się wraz ze wzrostem stężenia powyżej 1000ppm. Typowa zawartość CO2 w powietrzu zewnętrznym to 350-400pmm

Ważną kwestią jest również wilgotność. Zbyt duża ilość pary wodnej prowadzi zazwyczaj do jej wykroplenia na chłodniejszych przegrodach, co prowadzi do zawilgocenia ścian i rozwoju bakterii, grzybów i pleśni.

PODSUMOWANIE: JAK ZADBAĆ O WENTYLACJĘ W DOMU I CIESZYĆ SIĘ LEPSZYM ZDROWIEM ORAZ KOMFORTEM?

Wentylacja w domu to kluczowy element wpływający na nasze zdrowie i komfort przebywania. Co więcej, kierunek transformacji klimatycznej będzie co raz mocniej wymuszał stosowanie takich rozwiązań, które zapewnią podwyższony komfort przebywania, wyraźny udział zielonej energii (np. z powietrza usuwanego) oraz oszczędną eksploatację.

pro-vent-mistral-home-a-nawilzacz-powietrza

Dla każdego, kto chce stworzyć w swoim domu zdrowy klimat, najlepszym rozwiązaniem będzie kontrolowany system wentylacji, który zapewni dostarczanie do pomieszczeń odpowiedniej ilości świeżego powietrza.

POZNAJ WSZYSTKIE MODELE REKUPERATORÓW MISTRAL