Logotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl
Zapisz się do newslettera!
Bądź na bieżąco w swojej branży.

Nasze urządzenia do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła współpracują z największym GWC w Polsce dostarczając świeże powietrze do budynku użyteczności publicznej.

Centrala wentylacyjna - Rekuperator MISTRAL. Energooszczędna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja ponad 90%). Wszechstronna obróbka powietrza - filtracja, wentylacja, chłodzenie i dowilżanie - w zestawach z wymiennikami gruntowymi Geo-System.
Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła GWC PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego w gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu. Wentylacja mechaniczna z GWC wyposażona w energooszczędną centralę wentylacyjną Mistral.
Rekuperator NF15, NF40 - dopłaty NFOŚiGW do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Statuetka Zielony Feniks dla firmy Pro-Vent Kapituła Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki przyznała firmie Pro-Vent Systemy Wentylacyjne statuetkę Zielonego Feniksa "Za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych". Zobacz »

Nagroda Złote Spinki 2012 dla Krzysztofa Ćwik
W tym roku zostaliśmy wyróżnieni i docenieni w naszym województwie. Właściciel firmy Pro-Vent, pan Krzysztof Ćwik, otrzymał nagrodę Złote Spinki 2012 jako uznanie za innowacyjność i pozycję firmy Pro-Vent na rynku producentów rekuperatorów. Zobacz »

Firma Pro-Vent bezpośrednio, a także dzięki swoim dystrybutorom, za rekuperator MISTRAL i systemy wentylacji oparte na naszych rekuperatorach otrzymała szereg nagród i wyróżnień.

Nagrody i referencje »

Certyfikat ISO posiadamy od roku 2004. Pozytywne zakończenie Audytu ISO na lata 2010-2013 potwierdza zaangażowanie firmy w dbałość o jakość naszych produktów.
Centrala wentylacyjna MISTRAL nawiewa do Państwa domów i pomieszczeń w miejscach pracy zawsze świeże powietrze. Dzięki uzyskanemu atestowi higienicznemu możemy stosować nasze rekuperatory w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, służby zdrowia i oświatowo-wychowawczych, w których wentylacja musi spełniać podwyższone wymogi jakości powietrza.

Atest higieniczny »

Logotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl

^ Do góry