Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne

24 września 2013

W maju 2013 został uruchomiony program „Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych”. Początkowo stawiał wręcz nie możliwe do spełnienia warunki dotyczące doboru np. central wentylacyjnych, sposobu dokumentowania wykonanych rozwiązań energooszczędnych, wartości granicznych mostków cieplnych, grubości izolacji przewodów wentylacyjnych itd. W związku z licznymi uwagami krytycznymi płynącymi  z różnych środowisk, przepisy zostały doprecyzowane.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zmienił niektóre wymagania techniczne do programu priorytetowego. Głównym celem programu „Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych” jest oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć , które poprawią efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

Program w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 18.07.2013 r.

POBIERZ PROGRAM – plik .PDF

Rodzaje przedsięwzięć, jakie będą finansowane przez ten program

  1. budowa domu jednorodzinnego;
  2. zakup nowego domu jednorodzinnego;
  3. zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe beneficjenta, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Na stronach NFOŚ możemy przeczytać:

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej..
Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

  • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
  • niższych kosztów eksploatacji budynku,
  • podniesienia wartości budynku.

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Wielkość dofinansowania wynosi:

dla domów jednorodzinnych:
a) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
b) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
d) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

W przypadku kiedy  potwierdzenie uzyskania planowanego standardu energetycznego przez budynek NF15, okaże się niemożliwe dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. Jednak w przypadku  nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

Kredytów będą udzielały:

Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK, Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska i Deutsche Bank PBC.

NFOŚ opracował schemat postępowania dla inwestorów, jak uzyskać i rozliczyć dotację.

schemat_ii

Opracowano na podstawie wytycznych www.nfosigw.gov.pl

Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych