Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Zmiany w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

13 listopada 2013

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wejdą w życie zmiany w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Aby ułatwić naszym klientom orientację czego dotyczą wprowadzane zmiany szczególnie w zakresie wentylacji, publikujemy krótką informację, wraz z Dz.U. z wprowadzanymi poprawkami.

Najważniejsze informacje to:

 • W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację […]
 • Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie przekraczać wartości 1,6 kW/m3/s (nawiew) i 1,00 kW/m3/s (wywiew) dla instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
 • Cały paragraf § 328 i 329 się zmieniły, – dotyczą wskaźnika EP
 • zolacyjność przegród dla lat 2014-2017:
  • ściany: 0,25
  • dach: 0,2
  • podłoga: 0,3
  • okna: 1,3
  • drzwi: 1,7

W kolejnych latach wartości te będą jeszcze niższe.

 • Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:
 • w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.

Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.

 • Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej powinna mieć wentylatory o regulowanej wydajności.

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

POBIERZ ROZPORZĄDZENIE

 

 

Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych