Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Atest higieniczny rekuperatorów Mistral

https://www.pro-vent.pl/wp-content/uploads/2017/03/hk-k-0068-01-2017.pdfBiorąc pod uwagę, że większą część życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, według szacunków jest to 85-90% czasu, warto zastanowić się nad jakością tego życia.
Mamy na myśli nie tylko aspekt ekonomiczny i psychiczny ale także zdrowotny, z którego te dwa wcześniejsze biorą dopiero początek.
Zaczynamy w końcu roztaczać opiekę nad naszym środowiskiem zewnętrznym zapominając jednak o swoich własnych domach. Pięknie zaaranżowane, wymalowane, umeblowane i energooszczędne stają się dla nas czasami udręką. Nie radzimy sobie z zaduchem, wilgocią i grzybem.

Dlatego coraz powszechniej stosuje się system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, który pozwala na rozwiązanie tych problemów.

Do naszych domów i miejsc pracy nawiewamy świeże powietrze, w ilości ściśle określonej, tak by zapewnić wysoką jakość powietrza wewnętrznego, a dodatkowo ogrzewamy je ciepłem z powietrza usuwanego.

Rekuperator MISTRAL posiada atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, który potwierdza możliwość stosowania rekuperatorów w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, służby zdrowia i oświatowo-wychowawczych.

Przesuń palcem tabelę jeśli przeglądasz tę stronę na urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie.
Produkt Dokument
Centrale wentylacyjne MISTRAL
TYP: 250 ECONO, MISTRAL 300-6000, MISTRAL 400-6000 EC, MISTRAL P, MISTRAL P EC, MISTRAL P T EC, MISTRAL DUO, MISTRAL DUO EC, MISTRAL G EC, MISTRAL SLIM EC, MISTRAL SMART EC, MISTRAL PRO EC, MISTRAL BSR EC
HK/K/0068/01/2017
Centrale rekuperacyjne MISTRAL
TYP: MINI, 4000EC, Duo400EC, DUO600EC, DUO800EC, PRO2000EC, P600, P1100; seria central z pompami ciepła: MULTI-VENT, MISTRAL MAX, MISTRAL OptiMAX
HK/B/0705/01/2015
Centrale wentylacyjne MISTRAL
TYP: 400EC, G 400EC, 650EC, G 650EC, 800EC, 1100EC, 1600EC, 2000EC, 3000EC, 6000EC, P 400EC, P 400T EC, P 600EC, P 800EC, P 1100EC, P 2000EC, P 3000EC, SMART 300EC, SMART 400EC, BSR 6000EC, MAX 1200EC
HK/B/1281/01/2013

Dla poprawnej pracy rekuperatora i wentylacji konieczna jest systematyczna wymiana filtrów powietrza.
W rekuperatorach MISTRAL filtry są tak dobrane, że oprócz dużej skuteczności filtracji są dodatkowo tanie w eksploatacji. Dlatego zaleca się ich wymianę min. co 3 miesiące.
Dodatkowo raz w roku można skontrolować stan samego wymiennika ciepła. Jeśli zajdzie potrzeba można go spokojnie umyć w wodzie z dodatkiem niskopieniących detergentów (proszek do zmywarek).
Okresowo należy sprawdzić stan kratek wentylacyjnych i kanałów czy nie nastąpiły zabrudzenia i uszkodzenia. Ważną sprawą jest także sprawdzenie drożności odpływu skroplin.

Dla alergików dostępne są też tanie filtry EU7 filtrujące powietrze z pyłków, kurzu itp. Częsta wymiana filtrów pozwala na utrzymanie czystości powietrza (co za tym idzie kanałów), a także pomaga zapewnić bezawaryjną pracę wentylatorów.

Atest higieniczny Gruntowego Wymiennika Ciepła

Zakład Higieny Komunalnej NIZP PZH przedstawia interpretację wyników pomiarów zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego obok ujęcia do glebowego wymiennika ciepła i powietrza które przepłynęło przez GWC i jest nawiewane do mieszkania.

Pomiarom poddano płytowy gruntowy wymiennik ciepła w okolicach Warszawy, wykonany przez firmę Warebud. Badanie wykonano w dniu 18.10.2010r. Oceny wpływu glebowego wymiennika ciepła na czystość mikrobiologiczną przepływającego przez niego powietrza dokonano na podstawie analizy równolegle wykonanych pomiarów stężeń bakterii i grzybów.

Zarówno stężenie bakterii jak i grzybów w powietrzu przepływającym przez GWC (z ujęciem zabezpieczonym filtrem G4) uległo obniżeniu (redukcja stężenia bakterii o 86%, grzybów o 97%).

Uzyskane wyniki pozwalają na wykluczenie przypuszczenia aby badany glebowy wymiennik ciepła był źródłem zanieczyszczenia mikrobiologicznego przepływającego przez niego powietrza.

Przesuń palcem tabelę jeśli przeglądasz tę stronę na urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie.
Produkt Dokument
Gruntowy Wymiennik Ciepła GEO-SYSTEM HK/K/0476/01/2016
Gruntowy Wymiennik Ciepła GEO-SYSTEM Ocena wpływu GWC GEO-SYSTEM na czystość przepływającego powietrza
Gruntowy Wymiennik Ciepła GEO-SYSTEM
Badanie bakteriologiczne przepływającego powietrza
63/069/10/LHKM

63/069/10/LHKM – Sprawozdanie

Gruntowy Wymiennik Ciepła GEO-SYSTEM HK/B/0574/01/2011

Zobacz także: Badania jakości powietrza wymiennika

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych